Skip to main content

Общностите за възобновяема енергия (OВЕ) са основен двигател за успеха на нисковъглеродния справедлив преход в Европа. Когато потребителите придобият собственост във ВЕИ проекти, те могат да се превърнат в просуматори, които генерират част от енергията, която консумират. Новата европейска Директива за възобновяеми енергийни източници (RED II) е повратна точка за енергийните общности в ЕС, която проправя път за по-децентрализиран и ориентиран към гражданите енергиен преход в Европа.

На 24 юни 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията организира уебинар на тема иновативни финансови схеми за подкрепа на децентрализирани, управлявани от гражданите, ВЕИ проекти в Европа. Семинарът представи резултатите от научното изследване от прилагането на модела за дялово участие на потребителите в рамките на проекта SCORE, финансиран от ЕС. Проектът има за цел да насърчи общностите за възобновяема енергия първоначално в пилотни региони в Италия, Чехия, Полша и Германия, а по-късно и в градове-последователи в цяла Европа.

Международното онлайн събитие събра участници от цяла Европа, включително Лукас Рот от Европейския университет Виадрина Франкфурт (Одер), Тоби Котюр от E3 Analytics, Сара Тораби и Джакопо Тониоло от Политехническия университет в Торино, Мирко Зийг от община Есен, Жоао Динис от община Кашкайш, Португалия, Серджо Оливеро от община Маляно Алпи и Веран Пиршич от хърватската комисия по климатични промени Еко Кварнер.

Панелистите споделиха основните уроци, научени от изпълнението на пилотните проекти на SCORE, и направиха препоръки за разработване на целенасочени финансови инструменти за подобни малки стартиращи проекти и за адаптиране на регулаторната рамка на национално ниво в съответствие с появата на подобни инициативи. Всички участници подчертаха икономическите ползи от модела CSOP, необходимостта от регулаторна рамка за споделяне на енергия, решаващата роля на общините за успешното изпълнение на проектите и нуждата  от намиране на правилните комуникационни канали и подходи за ангажиране на гражданите в този процес.

Photo: Pixabay

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.