Skip to main content

Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза

16:00

Как трансграничните организирани престъпни мрежи и пазари се адаптират към миграционната криза? Доколко ефективна е реакцията на правоприлагащите органи към новопоявили се заплахи като каналджийството на незаконни мигранти както в транзитните държави, така и в държавите – крайна дестинация за тях? Това са сред основните въпроси, разгледани в съвместния доклад на Центъра за изследване на демокрацията и Норвежкия полицейски колеж, представен на международната конференция “Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза” на 31 октомври 2017 г. в София. 

Росица Джекова, координатор на Програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията очерта основните тенденции в трансграничната организирана престъпност през последните няколко години и отбеляза, че начинът, по който криминалните пазари и дейността на организираната престъпност се променят и адаптират в условията на сътресения и външни фактори от мащаба на скорошната миграционна криза досега не е било обект на задълбочен анализ. 

Тихомир Безлов, главен експерт, и Надя Стойнова, анализатор в Програма „Сигурност“ на Центъра, представиха изводите от първия по рода си задълбочен анализ на каналджийството в България. Те се спряха на различните аспекти на организацията на каналджийските операции, разглеждайки ги в историческа перспектива до настъпването на миграционната криза и нейните ефекти: участващите мрежи, финансовите аспекти, както и връзката им с други престъпни дейности. Каналджийските мрежи възникват още през 90-те години и бързо се адаптират към променящия се профил на мигрантите и желаните дестинации. С миграционната криза търсенето на подобни услуги нараства от 2013 г. до днес и в резултат на това съществуващите мрежи се разширяват и се появяват нови, като в тази дейност се включва значителна част от престъпния свят. Независимо от мащаба на отделните каналджийски операции, българските институции реагират със закъснение, действията им са разпокъсани и не водят до ефективно противодействие на каналджийските мрежи.

Професор Пол Ларсон, преподавател в Норвежкия полицейски колеж, разгледа дейността на норвежката полиция за противодействие на трафика на хора и каналджийството, както и предизвикателствата, пред които тя е изправена. Макар в Норвегия организирана престъпност традиционно да се свързва основно с наркоразпространението, трафикът на хора с цел сексуална и трудова експлоатация през последните години също се е превърнал в приоритет за полицията. Разследването се затруднява от международния характер на престъплението, нежеланието на жертвите да съдействат на полицейските органи и липсата на достатъчно средства за по-мащабни разследвания. Това означава, че голям брой случаи на трафик на хора остават неразкрити. На явлението би могло да се противодейства по-успешно чрез специализирано знание и като се наблегне на международното сътрудничество и на превенцията. Каналджийството, от друга страна, не се смята за голяма заплаха, макар да попада все по-често във фокуса на полицията. При противодействието на това явление са налице същите пречки, както и при трафика на хора.

За това как българските правоохранителни органи противодействат на незаконната миграция и каналджийството говориха инспектор Михаил Димитров от ГД „Гранична полиция“, главен инспектор Димитър Кангалджиев от ГД „Национална полиция“ и инспектор Петър Петров от ГД „Борба с организираната престъпност“. Поради засиления миграционен натиск на българските граници през последните години ГДБОП и ГДНП се включват все по-активно в акции срещу каналджийството, а Гранична полиция разполага с подобрени методи за гранично наблюдение и засилена подкрепа от страна на Фронтекс. Полагат се и усилия и за по-тясно сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи. Въпреки това остават редица предизвикателства, като по отношение на ресурсите (напр. липса на преводачи от езиците на мигрантите и някои от каналджиите), а престъплението се доказва трудно поради неговата специфика и трансграничния му характер.

Славянка Иванова, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра, разгледа ролята на новите технологии в трафика на хора и каналджийството. Интернет, социалните мрежи и мобилните приложения са важни инструменти със значителен потенциал за успешно набиране на жертви с цел трудова и сексуална експлоатация и улесняват комуникацията между мигранти и каналджии

По време на международната конференция “Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза”, София, 31 октомври 2017 г.
Участниците в международната конференция “Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза”, София, 31 октомври 2017 г.
Росица Джекова, координатор на Програма Сигурност, и Тихомир Безлов, главен експерт, Програма Сигурност
Тихомир Безлов, главен експерт, Програма Сигурност, Надя Стойнова, анализатор в Програма Сигурност, Хайди Фишер Бйеланд и Йоханне Итри Дал, Норвежки полицейски колеж
Чавдар Червенков, главен експерт в Програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията, Професор Пол Ларсон, преподавател в Норвежкия полицейски колеж, и Росица Джекова, координатор на Програма Сигурност

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.