Skip to main content

Националното изследване на престъпността (НИП) е инструмент, въведен от Центъра за изследване на демокрацията в обществената практика в България през 2002 г., който дава възможност за задълбочен анализ на тенденциите и размера на престъпността. Резултатите от последното НИП, както и препоръки за повишаване на ефективността на институциите при регистрирането на престъпления бяха представени пред гражданското общество, медии и независими експерти по време на уебинар на 24 ноември 2020 г.

Представени бяха тенденциите през последните десет години при най-масовите категории престъпления против собствеността и против личността: кражби на и от автомобили, домови кражби, кражби на лични вещи и нападения и заплахи. В изследването за първи път са анализирани данните за подадените сигнали към Националната система 112, както и профил и мотивация на гражданите да използват спешния телефон за съобщаване на престъпления.

Според представените данни, доверието към полицията се покачва през 2019 г., но все още остава ниско, особено в сравнение със средните показатели в ЕС. Липсата на доверие към правоохранителните органи е видима и от високия дял на жертвите на престъпления, които въобще не са съобщили и потърсили съдействие от полицията.  

Въз основа на резултатите от изследването бяха направени препоръки за провеждането на активна информационна кампания сред гражданите за използване на телефон 112 за подаване на сигнали за престъпления и подобряване на комуникацията на районните полицейски управления с местните общности. Целта на препоръчаните мерки е да насърчат активността на гражданите, да повишат доверието в полицията и да намалят дела на незаявените престъпления.


www.activecitizensfund.bg

Това събитие е проведено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, и представя гледната точка на участниците, които единствени носят отговорност за своите изказвания. Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България не отговарят за начина, по който може да бъде използвана представената по време на събитието информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.