Skip to main content

Свободно движение в ЕС – правата на еднополови двойки с официално признат брак

23:00

Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хората все още са широко разпространени в Европейския съюз. Макар че в някои страни членки третирането на представителите на тази група да е по-добро от други, пълно равенство не е постигнато никъде в ЕС. България е една от страните, в които ситуацията е най-неблагоприятна. Според Годишния обзор на правата на ЛГБТИ хората в Европа за 2016 г., разработен от ИЛГА-Европа, който измерва степента на зачитане на човешките права на представителите на тази група в ЕС, резултатът на България е 24% (като 100% означава „пълно зачитане на правата”, а 0 % -- „нарушения на правата, дискриминация“).

На 24 януари 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията стана домакин на първия семинар, проведен в рамките на национална инициатива за проучване правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС. Инициативата си поставя за цел да се противопостави на дискриминационните практики на държавите-членки, които не третират еднополовите двойки с признат статут в друга юрисдикция, и по този начин нарушават правото на свободно движение в рамките на ЕС. Участници в семинара бяха представители на партньорските организации Младежка ЛГБТ организация „Действие“, фондациите ГЛАС и „Ресурсен център – Билитис“ и Сдружение „Маргиналия“.

Лилия Драгоева, анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи рамката на инициативата, фокусирайки се върху нейните цели и основни дейности. В последвалата дискусия участниците акцентираха върху необходимостта да се работи по-активно в посока по-добра информираност на ЛГБТИ общността в България и чужбина относно ограниченията, които еднополовите двойки търпят по отношение свободата на движение в ЕС, както и да се инициира обществен дебат по тази тема.

Д-р Мила Манчева, директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи изследователска методология за провеждане на национално проучване на положението на еднополовите двойки с признат статут в държава - членка на ЕС, които пребивават временно или живеят в България. С цел промяна на отношението към ЛГБТИ общността, след провеждане на проучването и на базата на неговите резултати ще бъде изготвена стратегия за повишаване на информираността на свързаните институции и на широката общественост.

 

С финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.