Skip to main content

Среща с представители на Китайската асоциация за международно сътрудничество

19:00

На 31 октомври 2006, Центърът за изследване на демокрацията бе домакин на среща с представители на Китайската асоциация за международно сътрудничество (КАМС). Цел на срещата беше участниците да се запознаят с дейностите на двете организации, както и да се обсъдят възможности за сътрудничество и споделяне на опит.

Г-н Ли Ченгрен, вице-президент, и г-н Жао Лей, помощник на председателя на Китайската асоциация за международно сътрудничество, представиха историята на организацията, като и основните й цели. КАМС е създадена през 1981 г., когато правителството на Китай започва пазарно-ориентирани реформи и решава да отвори страната към света. Управителният съвет на КАМС се състои от 110 известни обществени личности. Основната цел на организацията е да представя Китай пред света и да помогне на страната да опознае културите на други страни. В КАМС са обособени отдели за Европа, Америка, Азия и Австралия. Асоциацията е изградила добри връзки с множество неправителствени организации и е известна с работата си с ООН по проекти свързани с борбата с бедността. Г-н Ли Ченгрен покани представители на ЦИД на по-нататъшна дискусия относно възможностите за сътрудничество в Пекин през 2007 г.

Д-р Огнян Шентов, председател на УС, представи дейността и историята на Центъра за изследване на демокрацията. Д-р Шентов изтъкна, че в днешно време, в епохата на глобализация, ролята на неправителствените организации в международните отношения е нараснала значително. Той посочи пример за успешно сътрудничество между България и Великобритания, което е осъществено благодарение на две неправителствени организации - Центъра за изследване на демокрацията и Британската асоциация за Централна и Югоизточна Европа. В началото на 90те години тези организации организират кръгли маси с български и британски представители на парламента, на изпълнителната власт, неправителствени организации, медии и профсъюзи.

Г-н Бойко Тодоров, програмен директор в Центъра, отбеляза, че и Китай, и България се намират в региони с нестабилни съседни държави, в които трансграничната контрабанда и миграция са сериозни предизвикателства. Въпреки различията в големината на Китай и България, и двете държави се изправени пред едни и същи проблеми - корупция, необходимостта от реформи в корпоративното управление и др. Г-н Тодоров увери представителите на КАМС, че Центърът за изследване на демокрацията е международно известен с анти-корупционните си проекти и би могъл да окаже съдействие на китайски правителствени и неправителствени организации при подготовката на адекватни мерки срещу корупцията.

From left to right: Mr. Konstantin Pashev, Senior Fellow; Dr. Ognian Shentov, Chairman; Mr. Ruslan Stefanov, Coordinator of the Economic Program of CSD, and Mr. Lyubomir Stafanov, Project Officer.
От ляво на дясно: г-н Константин Пашев, главен експерт към Икономическата програма; д-р Огнян Шентов, председател на УС; г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма на Центъра и г-н Любомир Стефанов, сътрудник.
Участниците в срещата от китайска страна

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.