Skip to main content

Въпреки че отношенията между Европейския съюз и Турция преминават през трудни времена, партньорите трябва по-скоро да се съсредоточат върху общите си предизвикателства и възможности, като например сигурността на енергийните доставки и хармонизирането на енергийното законодателство с цел създаването на ефективни газови и енергийни потоци от Изтока към Запада, подкрепяйки създаването на Европейския енергиен съюз с Турция като негов енергиен център. Това са някои от ключовите заключения на участниците в международната конференция за Справяне с енергийната сигурност и управленските рискове в Турция в рамките на Европейския енергиен съюз, проведена на 26 април 2017 г., заключителното събитие на 15-месечно проучване на основните области на енергийно сътрудничество между ЕС и Турция и турския профил на енергийната сигурност.

Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията представи основните точки от аналитичния доклад Към по-силен енергиен диалог между ЕС и Турция – перспективи и рискове за енергийната сигурност. Докладът представя основните компоненти на състоянието на енергийния диалог между ЕС и Турция, рисковете и перспективите пред енергийната сигурност и ролята на Енергийния съюз за тяхното преодоляване. В изследването са включени изказванията, мненията и препоръките, предоставени от европейските и турските автори на политики, енергийни експерти, граждански организации и представителите на бизнеса, събрани по време на серия от семинари за изграждане на капацитет и учебни посещения в Брюксел и Анкара.

Коментирайки проучването, няколко говорители, включително Волкан Юздемир, председателят на турския енергиен мозъчен тръст ИЕПП Енерджи, заявиха че общият знаменател в отношенията между ЕС и Турция е диверсификацията на източниците на доставки. Все пак Турция не следва да се разглежда задължително като петролен и газов център, а като транзитен коридор с ограничено въздействие върху пазарите на ЕС.

Презентациите на останалите говорители бяха насочени към различните аспекти на енергийния диалог между ЕС и Турция. Повечето от тях посочиха, че основната пречка за интегрирането на двата енергийни пазара е неспособността на турското правителство да се справи с ключовите управленски дефицити свързани с либерализацията на пазара на природен газ и с прекъсването на отношенията с монополиста на вноса и доставката на газове BOTAS. Забавянето на отварянето на стратегическия турски газов сектор допринася за спирането на по-значителната регионална пазарна интеграция в Югоизточна Европа. Едно от обясненията според д-р Билге Яабанци, гостуващ научен сътрудник в университета в Грац, е че въпреки факта, че и двете страни признават взаимната си енергийна зависимост, по-големите политически проблеми възпрепятстват развитието на прагматичния диалог, насочен към подобряване на ефективността на пазарните транзакции.

Д-р Николо Сартори, старши научен сътрудник в енергийната програма в италианския мозъчен тръст Istituto Affari Internazionali, подчерта че за да се работи, политическите приоритети трябва да бъдат оформени чрез механизми за задействане и от двете страни. Реалността е, че ЕС и Турция са оставили на страна дори чисто технически въпроси. Мустафа Гюзел, мениджър на звеното за операции с природен газ на ежедневния пазар на електроенергия EPİAŞ, посочи че от турската страна дефицитите в управлението са застрашили финансовата стабилност на държавните компании, където бордът се назначава на базата на политическа преценка, а не на професионални качества. Лекторите се обединиха зад идеята, че Турция почти е достигнала до пълното завършване на пазара на електроенергия, но все още е изправена пред много пропуски в прилагането на законодателството си в областта на природния газ, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Участниците по време на конференцията "Справяне с енергийната сигурност и управленските рискове в Турция в рамките на Европейския енергиен съюз", 26 април 2017 г., Анкара
(Л-Д): Езер Йоздил, Генерален секретар, PETFORM, д-р Билге Яабанци, гостуващ научен сътрудник от университета в Грац, Австрия, Емре Тунчалп, старши сътрудник, Строз Фрийдберг, Лондон и Мустафа Гюзел, мениджър в EPİAŞ
(Л-Д): Доцент Седат Чал, Департамент за публично право, Университет Хачетепе, Сохбет Карбуз, директор, Hydrocarbons Division, Средиземноморска енергийна обсерватория, Волкан Йоздемир, председател, EPPEN Energy и Мартин Владимиров, енергиен експерт, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.