Skip to main content

Спазване на обещанието за разширяване на ЕС: 30 години управленски и антикорупционни реформи в Централна и Източна Европа

Скопие
Участници

Разширяването е може би най-успешната политика на Европейския съюз, допринасяща за осъществяването на реформи и постигане на просперитет в Централна и Източна Европа след падането на Берлинската стена през 1989 г. Балансът между политическа целесъобразност и технически постижения по време на този процес обаче винаги е бил деликатен. ЕС неколкократно променя инструментите и политиките си за разширяване, добавяйки допълнителна сложност и взискателност. Обещанието за разширяване към Западните Балкани, направено още през 2003 г. и препотвърдено през 2018 г., загуби инерция след увеличаващото се геополитическо напрежение от засилващото се руско и китайско влияние в региона и продължаващите през последното десетилетие вътрешни за ЕС кризи. ЕС също така забави процеса в опит да намери точния баланс между необходимите вътрешни реформи и разширяването. Това застрашава местната политическа подкрепа за европейския проект в Западните Балкани, което от своя страна заплашва мира и просперитета на целия регион. През 2019 г., регионалният антикорупционен форум си постави за цел да намери решения за продължаване на разширяването, като в същото време допринесе за дългоочакваните от гражданите реформи в Западните Балкани. Еднодневното събитие се проведе в Скопие на 13 декември 2019 г. в сътрудничество между антикорупционната инициатива СЕЛДИ и македонската антикорупционна платформа на граждански организации. 

Основни говорители на форума бяха Стево Пендаровски, президент на Република Северна Македония; Радмила Шекеринска, министър на отбраната; Дженифър Р. Литълджон, шарже д’афер на Посолството на САЩ в Северна Македония, и Фрейк Янмаат, ръководител операции към Европейската делегация в Северна Македония. Те отбелязаха, че Северна Македония е постигнала значителен прогрес чрез създаването на специализирана прокуратура, отварянето на данните относно бюджетните разходи и подобряването на свободата на печата. Въпреки това, през последните 15 години корупцията по високите етажи се е превърнала в заплаха не само за Северна Македония, но за района като цяло. Това подрива имиджа на страните пред външните партньори и инвестори и най-вече сред гражданите.  

По време на форума д-р Александър Герганов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията и главен асистент в Института по философия и социология към БАН, и Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията и методологически координатор на регионалната антикорупционна инициатива СЕЛДИ, представиха основните изводи и препоръки от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) за 2019 г. Данните на СЕЛДИ за корупционния натиск след 2001 г. потвърждават огромния напредък на региона за последните две десетилетия. Въпреки това, той остава много назад в сравнение дори с най-лошо представящите се държави членки на ЕС. Резултатите за 2019 г. сочат, че в сравнение с 2016 г. корупционният натиск се е увеличил в четири от шестте западнобалкански държави: Босна и Херцеговина, следвана от Черна гора, Косово* и Сърбия. Само Албания и Северна Македония отбелязват незначително намаление по този показател. Данните на СМК подтвърждават също, че разширяването на ЕС в миналото е давало резултати –  например Хърватия значително е намалила нивата на корупция след присъединяването си. В същото време обаче резултатите за България не са толкова видими, а продължаващите скандали на европейско ниво (каквито са случаят с пране на пари в Danske Bank и подкупа от Сименс в Гърция) допълнително доказват, че борбата с корупцията не приключва с присъденяването към Съюза.  

Участниците във форума се обединиха около мнението, че корупцията и завладяването на държавата могат да бъдат изкоренени само чрез комбинация от правоприлагане и превантивни мерки, развити и приложени съвместно от политиците, гражданското общество, международната общност, бизнеса и медиите. Тези усилия трябва да бъдат осъществени по систематичен начин и да целят установяването на нова ценностна система, не само за да се удовлетворят предварителните условия за присъединяване към ЕС, но и за да се възвърне доверието на гражданите. Публичните институции трябва да станат по-ефективни при разследването на корупцията и прането на пари, да извършват конфискации на активи и контрол над инвестициите, обществените поръчки, изборите, финансирането на политическите партии и банковите операции. Националното законодателство би трябвало да бъде приведено в съответствие с правото на ЕС след обществени консултации и дебати, а лицата, подаващи сигнали за злоупотреби, трябва да бъдат по-добре защитени. Представителите на съдебната власт отбелязаха, че знанието и уменията, получени от бъдещите съдии и прокурори в академиите е от изключително значение. В тази връзка се предложи публичните институции да развият капацитета си в разследването на по-сложни случаи, например такива, свързани с употребата на криптовалути. Участниците призоваха ЕС да продължи да извършва мониторинг върху прогреса в борбата с корупцията и да работи пряко с гражданското общество в региона. 

Участниците във Форума на СЕЛДИ "Спазване на обещанието за разширяване на ЕС: 30 години управленски и антикорупционни реформи в Централна и Източна Европа", 13 декември 2019 г., Скопие
(Л-Д): д-р Слагана Тасева, председател на УС, Transparency International, Антикорупционна платформа на граждански организации; Фрейк Янмаат, ръководител операции, Европейска делегация в Северна Македония; Стево Пендаровски, президент на Република Северна Македония; Александър Кържаловски, директор, Македонски център за международно сътрудничество/Координатор на СЕЛДИ; Дженифър Р. Литълджон, шарже д’афер, Посолство на САЩ в Северна Македония, и Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията/методологически координатор на регионалната антикорупционна инициатива СЕЛДИ
(Л-Д): Емина Нурединоска, Началник на отдел "Гражданско общество", Македонски център за международно сътрудничество; Миша Поповики, Програмен координатор, Институт за демокрация "Societas Civilis", Скопие (IDSCS); Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията / методологически координатор на регионалната антикорупционна инициатива СЕЛДИ и д-р Александър Герганов, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията / антикорупционна инициатива СЕЛДИ и главен асистент в Института по философия и социология към БАН
(Л-Д): Артър Греъм, Началник на отдел "Върховенство на закона и права на човека" към мисията на ОССЕ в Сърбия; Наташа Габер Дамяновска, директор, Академия на съдиите и прокурорите и бивш конституционен съдия; Натали Петровска, изпълнителен директор, коалиция "Всички за справедливи процеси", Северна Македония; Предраг Колакович, съдия, Асоциация на съдиите, Сърбия, и Велко Рутович, специален прокурор, Черна гора
(Л-Д): Блерим Келменди, Отдел за борба с корупцията, Антикорупционна агенция, Косово*; Григоре Флорин Попеску, главен военен прокурор към Службата за разследване на корупционни престъпления, извършени от военнослужещи, Национална антикорупционна дирекция, Букурещ; Биляна Ивановска, Председател, Държавна комисия за превенция на корупцията, Северна Македония; Снежана Камиловска Търповска, Проектен координатор, Македонски център за международно сътрудничество; Мирослав Миличевич, Заместник-председател, Антикорупционен съвет, Сърбия; Артур Хасанбелиу, директор, Върховна одитна институция, Албания и Мевлудин Джиндо, Агенция за превенция на корупция и координация на борбата с корупцията, Босна и Херцеговина

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.