Skip to main content

Социална ориентация на чужденци и борба с расизма и ксенофобията

09:30

На 2 април 2019 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе национален обучителен семинар на тема „Интеграция на чужденци, социална ориентация и борба с расизма и ксенофобията“ в рамките на инициативата RACCOMBAT, посветена на социалната ориентация на бежанци и мигранти като средство за превенция и противодействие на актове на омраза спрямо тях. Семинарът събра представители на социални служби, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, правоохранителни органи и много неправителствени организации – доставчици на услуги.

Във встъпителните си думи Петя Караянева, съветник по закрилата във Върховния комисариат на ООН за бежанците, се спря на ролята на Комисариата в разрешаването на бежанските кризи от създаването му до наши дни и по-специално в преодоляването на предразсъдъците и омразата спрямо бежанците в България. Миряна Илчева, старши анализатор в Правната програма на Центъра, представи накратко инициативата RACCOMBAT и постигнатото от нея в посока вграждане на основните права, толерантността и взаимното уважение в рамките на езиковите курсове и социалната ориентация на чужди граждани.

В първия панел, посветен на социалната ориентация на чужденците в България, Янита Манолова, директор на дирекция „Социална дейност и адаптация“ в Държавната агенция за бежанците, се спря на дейностите на Агенцията по прием, разясняване на основни права и задължения и осигуряване на безопасна среда и превенция от посегателства спрямо децата и възрастните, търсещи закрила. Виолета Гълъбова, супервайзор мониторинг и социална работа в Бежанско-мигрантската служба на Българския червен кръст, очерта дългогодишната работа на службата в областта на подобряване на положението и на социалната ориентация на бежанци и мигранти в България. Катерина Стоянова, CVS България, изтъкна липсата на обща рамка за езиково обучение и интеграция на чужденците и представи друга инициатива, водена от Центъра за изследване на демокрацията, INTEGRA-TRAIN, за създаване на наръчник за ориентация на чужди граждани. Радостина Павлова, Център за правна помощ – Глас в България, подчерта липсата на цялостен подход в управлението на миграционните процеси, описа различните модели и степени на намеса на държавата в интеграцията и общите слабости в работата на администрацията, които се отразяват съществено на работата с чужденци.

Във втория панел от семинара бяха представени добри практики от България в социалната ориентация на чужденци като средство за борба с расизма и ксенофобията. Ангелина Кънева, Каритас София, описа опита на организацията в провеждане на сесии по основни права и борба с насилието, основано на пола. Емилия Братанова ван Хартен, ВКБООН, се спря на основните принципи на равенството, на структурните слабости на системата за интеграция в България и на многобройните печатни и дигитални информационни материали, изработени с цел ориентация на чужденците в страната. Инициативата „Говори с мен“ за езиково менторство на бежанци и потенциала й да овласти чужденците срещу расизма и ксенофобията бе представена от Мирослава Георгиева, координатор проекти във фондация „Лале“. Здрава Воденичарова и Сандра Топалска от Мрежа Хлебни къщи очертаха разнообразието от сплотяващи събития с месене на хляб за мигрантската и българската общност, осъществявани от Мрежата.

В дискусиите по време на семинара се разгледаха теми като водени от държавата и от НПО модели за интеграция, нуждата от устойчиво държавно финансиране, липсата на систематичен подход към интеграционните елементи и необходимостта държавата да осигури възможност бежанците да участват в интеграционен процес. Повдигнаха се и въпроси за трудно различимите граници между расизъм и дискриминация и структурни проблеми, например при отказ от наемане на лица, получили международна закрила. Изтъкна се и важността на подкрепата за чужденците при жилищното им настаняване.

По време на националния обучителен семинар „Социална ориентация на чужденци и борба с расизма и ксенофобията", София, 2 април 2019 г.
По време на националния обучителен семинар „Социална ориентация на чужденци и борба с расизма и ксенофобията", София, 2 април 2019 г.
По време на националния обучителен семинар „Социална ориентация на чужденци и борба с расизма и ксенофобията", София, 2 април 2019 г.
По време на националния обучителен семинар „Социална ориентация на чужденци и борба с расизма и ксенофобията", София, 2 април 2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.