Skip to main content

На 16 октомври 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията организира академичен семинар, посветен на изследванията на скритата икономика в България. Основната цел на семинара бе сравнение на актуално използваните методики за оценка на различни характеристики на скритата икономика от водещите изследователи в България, емпиричните оценки на скритата икономика, използващи меки и твърди данни и проблемни области, в които има нужда от методологически новости за по-точни оценки на скритата икономика и инструменти за противодействието й.

Проф. Стефан Петранов от Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” представи композитния индекс „Икономика на светло”, който съчетава в себе си твърди и меки данни. Статистическият компонент на индекса включва показатели, взети от публични институции – НСИ, Бюро по труда, НОИ и БНБ. Социологическият включва данни от анкетни проучвания, провеждани с работници/служители и работодатели. Предмет на оживена дискусия бяха теглата и начина на определянето им на различните компоненти (социологически и статистически) и подкомпоненти (например теглата на отговорите на служителите и отговорите на собствениците и мениджърите за фирмите), както и потенциалните фактори, обясняващи различията в динамиката на оценките от различни групи респонденти или разликата между тенденциите, очертавани от твърдите и от меките данни.

Д-р Александър Герганов представи индексите за скритата икономика сред населението и бизнеса, изчислявани от Центъра за изследване на демокрацията в периода 2002 – 2015 г., като дискутира промените в методиката през годините, откроявайки последните нововъведения през 2015 г. и сравнявайки данните от индексите с други „дълги” данни като данните на Швейцарския институт за развитие на управлението (IMD) за конкурентоспособността на България и твърди данни от НСИ.

Г-н Трифон Павков, директор на дирекция „Анализи и прогнози” в Националната агенция за приходите представи актуалните промени в дейността на Агенцията по отношение на борбата със скритата икономика. Сред тях са въвеждането на алгоритми за обработка на големи масиви от данни, център за обаждания и напомняне и други меки мерки, довели до увеличение на плащащите в срок до над 80% от задълженията, въвеждане на лотария с касови бележки и т.н. Беше обсъдена възможността за улесняване на дейността на микро-фирмите с въвеждането на мобилни касови апарати и устройства за приемане на картови разплащания през мобилни телефони, издаване на електронна касова бележка и т.н.

Доц. Евгения Василева от Университета за национално и световно стопанство представи резултати от дълбочинни изследвания на нейни студенти за причините и ефектите от различни форми на скрита заетост на ниво конкретна фирма или сектор в икономиката.

Доц. Десислава Йорданова от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” представи една интересна проекция на проблемите на скритата икономика от гледна точка на семейните фирми и особеностите на статистическото отчитане на работата в тях. Дискусията от семейните фирми и домашната икономика обхвана и измеренията на т.нар. икономика на споделянето, която въпреки бързото си развитие, все още остава необхваната от официалните оценки на брутния вътрешен продукт и в този смисъл е скрита, включително от гледна точка на избягване на данъчни задължения.

Д-р Тодор Ялъмов представи резултати от изследването на скритата икономика в Македония, използвайки индексния инструментариум на Центъра за изследване на демокрацията, както и възможностите на огледалната статистика за по-точно диагностициране на скритата търговия между различни страни на примера на България и Македония.

Проф. Емилия Ченгелова от Българската академия на науките представи предварителни данни от най-новото изследване на Асоциацията на индустриалния капитал и Националния център „Икономика на светло”. Предприетите мерки за засилване на контрола при производството и търговията с акцизни стоки като цигари, алкохол и бензин във ведомствените бензиностанции, както и въвеждането на еднодневните договори се оценяват положително от анкетираните.

В дискусията взеха участие и други изследователи и представители на работодателски организации. Участниците в семинара имаха възможност да дискутират въпросите на скритата икономика и с гостуващите експерти от Швейцарската данъчна администрация – г-н Емануел Лаубер, директор на отдела по наказателни дела и разследвания и г-н Дитер Крехенбюл, заместник-ръководител на същия отдел.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.