Skip to main content

На 18 септември 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира международен семинар на тема „Престъпления срещу околната среда и замърсяването на морските води в ЕС”. Участие в събитието взеха представители на съдебната власт, преподаватели по правни науки, адвокати, експерти и представители на гражданското общество от Италия и България.

Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, поздрави присъстващите и изрази надежда, че семинарът ще обогати познанията и уменията им по все по-актуалната тема за опазването на околната среда чрез средствата на наказателното право.

Проф. Луиджи Мелика, заместник-декан на Юридическия факултет на Университета в Саленто, подчерта важността на това обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, да получат еднаква защита в рамките на целия Европейски съюз. Той представи италианските лектори на семинара и изтъкна, че те са част от новото поколение юристи и преподаватели, ориентирани към международното право.

Д-р Еркoле Априле, съветник към Върховния касационен съд на Италия, се спря на актуалните въпроси, свързани с компетентността на ЕС в областта на наказателното право. Той изтъкна, че отношенията между правото на ЕС и националните наказателноправни системи са трудни, тъй като държавите-членки бранят неотклонно своя суверенитет в тази област. Д-р Априле разгледа постепенното навлизане на наказателноправните въпроси в европейското право и съдебната практика на Съда на ЕС, както и сливането на традиционните „три стълба” в Договора от Лисабон и влиянието му върху сътрудничеството по наказателноправни въпроси в рамките на ЕС.

Проф. Чиро Гранди, преподавател по наказателно право в Университета във Ферара, разгледа международноправната и европейската уредба на престъпленията срещу околната среда и замърсяването на морските води. Той отбеляза, че хармонизацията на наказателноправните системи на страните-членки е изключително важна за провеждане на политиките на ЕС и ефективното противодействие на престъпността. Проф. Гранди проследи навлизането на защитата на околната среда в европейското законодателство и отчете, че страните масово не се съобразяват с европейските норми в тази област. Той посочи връзката между престъпленията срещу околната среда и международната организирана престъпност и направи обзор на основните правни стандарти в тази област.

В следобедните часове адвокат Свилен Овчаров, част от доброволната група „Зелени адвокати”, разгледа законодателството и практиката в България, свързани с престъпленията срещу околната среда и замърсяването на морските води. Той разгледа елементите и приложното поле на основните състави на престъпления в българския Наказателен кодекс (НК) и ги отграничи помежду им и от други разпоредби с по-тесен обхват. Адвокат Овчаров разясни спецификите на административните процедури, които имат връзка с наказателното преследване на посегателствата срещу околната среда, и изтъкна, че по съответните разпоредби на НК има оскъдна практика. Сред причините за това той посочи нетипичността на тези случаи в практиката на магистрати и разследващи полицаи и липсата на опит и познания в събиране и боравене със специфичните доказателства за тези престъпления.

В последвалата дискусия се обсъдиха въпросите съобразено ли е българското законодателство с международните стандарти в опазването на околната среда и взаимодействат ли ефективно полицията и прокуратурата в разследването на тези престъпления. Адвокат Овчаров изясни, че законодателството е съобразено със съответните европейски норми, но е проблем прилагането му, както и провеждането на действия по разследване в тази специфична област. Във връзка с взаимоотношенията между прокуратура и полиция бе споделен българският и италианският опит в областта и различната степен на самостоятелност, която полицията има в разследването, както и подчинеността й на прокурора. Беше обсъден и въпросът за отговорността на юридическите лица при извършване на престъпления.

Накрая прокурор Виктор Тарчев от Районна прокуратура – София представи накратко проекта на Асоциацията на прокурорите в България, посветен на засилване на контрола и спазването на законодателството във връзка с опазването на околната среда и управлението на риска. Проектът включва обучение на прокурори, които ще обучават и съветват колегите си от цялата страна при наказателното преследване на този род престъпления, създаване на прокурорска мрежа, както и изготвяне на наръчник за подпомагане на работата на магистрати и полицаи в тази област.

По време на семинара
Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма, Център за изследване на демокрацията
Проф. Луиджи Мелика, заместник-декан на Юридическия факултет на Университета в Саленто
Д-р Еркoле Априле, съветник към Върховния касационен съд на Италия
Проф. Чиро Гранди, преподавател по наказателно право в Университета във Ферара

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.