Skip to main content

Семинар на тема "Корупцията и общинската власт"

16:00

Семинар на тема "Корупцията и общинската власт" бе организиран съвместно от Коалиция 2000 и Асоциация на общини от Южен-Централен район "Хебър" в гр.Пазарджик. Участваха около 20 кметове, представители на областната управа и експерти от неправителствени организации. Лекторите Петкан Илиев, главен асистент в УНСС, и Емил Ценков, старши научен сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията, запознаха аудиторията с дейността на Коалиция 2000, както и с конкретни проучвания на корупционните практики в страната и региона. В последвалата дискусия участниците бяха единодушни, че корупцията е много сериозен проблем както в областта, така и в страната. Съществува яснота относно пътищата за ограничаване на корупционните практики в рамките на областната и общинската администрация. Кметът на гр. Велинград например сподели инициативите в общината, насочени към повече прозрачност, информираност на гражданите и ограничаване на бюрокрацията. Гражданите получават строго регламентиран и ограничен достъп до служителите, като посещаваният от тях офис е на първия етаж, а останалите служители нямат физическо съприкосновение с гражданите. Заместник-областният управител на Пазарджик Кирил Александров пък изтъкна важността от въвеждането на различни тарифи за предоставяните услуги, включително и за експресно обслужване. По такъв начин се пресича най-често срещаната корупционна практика - гражданите се принуждават да "мотивират" съответните служители по-бързо да им свършат услугата. Участниците очертаха и редица "рискови зони" на повишен корупционен риск. Направен бе изводът, че дискутирането на проблемите на корупцията има важно значение и за двете страни: и за "теоретиците"/лекторите на Коалиция 2000/ и за "практиците". Подобни семинари би следвало в бъдеще да имат максимално практически и интерактивен характер - с формулиране на предложения, решения на конкретни задачи и т.н.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.