Skip to main content

Преодоляването на рисковете за енергийната сигурност на България и региона на Югоизточна Европа, сред които са широко разпространената енергийна бедност, ниската енергийна ефективност и зависимостта от един доставчик на нефт и газ, е все още далеч в бъдещето. Поради забавянето на диверсификацията на газовите доставки, либерализацията на газовата търговия в региона тепърва предстои. Завладяването на държавата и конкретно на енергийния сектор от частни интереси, както и от външни фактори, е очевиден за всички проблем, чиято цена потребителите и данъкоплатците продължават да плащат. Русия например умело използва дефицитите в управлението, за да саботира диверсификацията на доставките на природен газ (вкл. интерконектора Гърция – България), както и да забави проучването и експлоатацията на вътрешните енергийни ресурси. 

Това бяха някои от основните проблеми, обсъдени на кръглата маса „Рискове и перспективи за енергийната сигурност на Югоизточна Европа“, организирана Центъра за изследване на демокрацията и Фондация „Конрад Аденауер“ на 26 ноември 2018 г. В кръглата маса взеха участие Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в Народното събрание на Република България, Теменужка Петкова, министър на енергетиката, Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, Ерик Рубин, посланик на Съединените американски щати в България, Григориос Василоконстандакис, посланик на Гърция в България и др.

Участниците в дискусията се обединиха около няколко основни мерки, които биха могли да доведат до успешно преодоляване на рисковете за енергийната сигурност пред страната: дългосрочна, последователна стратегия за либерализация на пазара на електроенергия и природен газ, както и приоритизиране на ключови инфраструктурни проекти в сътрудничество със съседните държави, каквито са междусистемните газови и електрически връзки, газохранилищата и терминалите за регазификация на втечнен газ. Единственият път към място в днешната енергийна геополитика, формирана от големите доставчици и потребители, на малък потребител и доставчик като България минава през доброто управление на сектора и стабилността на пазарните институции. Възможни рационални стъпки в тази посока са: освобождаване на достатъчно капацитет в газопреносните системи за газ от Гърция, Турция и Румъния към по-големите пазари в Централна Европа; създаване на борса за втечнен газ, предоставяща равни условия на всички доставчици, както и на ясна регулаторна рамка, която да не позволява дискриминация на определени доставчици.

(Л-Д): Ерик Рубин, Посланик на САЩ в България, Теменужка Петкова, Министър на енергетиката, Д-р Огнян Шентов, Председател на управителния съвет на Център за изследване на демокрацията, Торстен Гайслер, Директор на Фондация "Конрад Аденауер", Бюро България
(Л-Д): Илиян Василев, Посланик на България в Русия (2000 – 2006), Иван Иванов, Председател, Комисия за енергийно и водно регулиране, Теодора Георгиева, Изпълнителен директор, "Ай Си Джи Би" АД, Ерик Рубин, Посланик на Съединените американски щати в България, Теменужка Петкова, Министър на енергетиката, Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията, Торстен Гайслер, Ръководител на представителството в България, Фондация „Конрад Аденауер“, Григориос Василоконстандакис, Посланик на Гърция в България, Делян Добрев, Председател, Комисия по енергетика, Народно събрание, и Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
(Л-Д): Д-р. Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията, Торстен Гайслер, Ръководител на представителството в България, Фондация „Конрад Аденауер“, Григориос Василоконстандакис, Посланик на Гърция в България
Участниците по време на кръглата маса „Рискове и перспективи за енергийната сигурност на Югоизточна Европа“, София, 26 ноември 2018 г.
(Л-Д): Торстен Гайслер, Ръководител на представителството в България, Фондация „Конрад Аденауер“, Григориос Василоконстандакис, Посланик на Гърция в България, Делян Добрев, Председател, Комисия по енергетика, Народно събрание

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.