Skip to main content

През 2015г. Центърът за изследване на демокрацията направи проучване на 179 регионални медии с интернет платформи от всички областни центрове в страната (с изключение на София-град и София-област). Резултатите от изследването показват тревожни процеси с разрушителни последици за регионалните медии. Наблюдават се липса на независимост, прозрачност и зачитане на авторски права дори в медии от големи областни градове. Изключително важно е общественото внимание да се насочи към тези проблеми и да се дадат препоръки към регулаторните органи за справянето с тях.

За тази цел на 6 октомври 2015г. Центърът проведе семинар на тема „Регионалните медии в България: граници на оцеляването“ със съдействието на Медийната програма за Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер“ и Фондация „Отворено общество“, Будапеща. Д-р Любомир Кутин, продуцент и изследовател на регионалната култура, представи методологията, по която е направено изследването. Състоянието на регионалната медийна среда е оценено по следните шест показатели: плътност на медийното съдържание; прозрачност; плурализъм и дебат; зачитане на авторското право; политическа независимост; икономическа независимост.

Регионалните медии са в силна политическа и рекламодателска зависимост. По отношение на съдържанието регионалните теми преобладават, но са твърде банализирани и по правило безкритични. Чисто информационните текстове силно преобладават над аналитичните. Оказва се, че интернет изданията са най-честите нарушители на авторските права като все по-рядко се упоменават имената на външните автори. Всичко това сериозно вреди на качеството на медийното съдържание.

Г-н Тихомир Безлов, главен експерт на Центъра за изследване на демокрацията, обясни, че една от възможните причини за очевидната криза в медийната среда, е свиването на рекламния пазар извън столицата. Той посочи технологичната криза на традиционните медии и обърканата инфраструктура на средата като други влияещи фактори. Според г-н Безлов е от изключително значение с настоящия семинар да се започне и дискусия за възможните решения за преодоляване на кризисното състояние, като създаването на мрежи от разследващи и аналитични журналисти.

Г-н Спас Спасов, журналист в Морски дневник, допълни цялостната картина на регионалните медии като акцентира върху проблема с финансирането и необходимостта от журналистическа общност. В случай на слабо финансиране, медиите са принудени да търсят алтернативи. Още повече, ниското заплащане на журналисти ги прави уязвими към сключване на договори с общините или с други икономически субекти. В малките градове договорите за медийно обслужване налагат натиск върху самите медии. Това е проблем на регулация, но освен това и на липса на журналистическа солидарност към хората в медийния бранш в провинцията.

Г-н Мехти Меликов, изпълнителен директор на Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” изтъкна проблема за непропорционалното разпределение на финансите за комуникационни стратегии. Той подчерта ефекта от раздаването на лицензи в периода 1999 – 2001г. на радио веригите, когато централизираното управление на бранша чрез раздаване на честоти от държавата довело до вторичен пазар на вече съществуващите оператори. Г-н Тихомир Безлов обясни в тази връзка икономическата логика за вторичния пазар на лицензи, в резултат на което в този период големите радиостанции заличават по-малките.

Доц. Георги Калагларски, представител на Съвет на българските журналисти, предложи такива семинари да се провеждат в регионалните центрове. Според него е нужна стратегия за развитието и засилването на обществените медии по региони: като следва да бъдат създадени обществени съвети, които да разпределят финансовите ресурси по прозрачни процедури.

Г-н Димитър Габров, експерт в СЕМ и журналист, добави, че докато няма висока степен на солидарност между журналисти в България, всяка нова система за публично финансиране на тяхната дейност може да се окаже неефективна. Чрез въвеждането на закон за защита на журналистическия труд, парите ще стигат до авторите, а не при собственици или консултанти.

Г-н Мехти Меликов изрази притеснение за общественото медийно обслужване. Според него то би било по-ефективно чрез PR специалисти, а общината да бъде субект на публичната власт. Интернет платформите в тази насока ще играят основна роля в следващите години.

Г-жа Мария Черешова, председател на Асоциацията на европейските журналисти, изрази необходимостта от подпомагане на финансирането за независима журналистика. Тя предложи развитието на НПО журналистика, т.е. журналисти да се обединяват в организации, чрез които да кандидатстват за финансиране със собствени проекти. Съществуват подобни работещи модели в други балкански страни. Въпреки това тя изрази притеснение, че децентрализацията в България не е узряла да се случва без корупция.
Медийно отразяване

Галерия

Участници в семинара
Участници в семинара
Г-жа Добрина Трифонова, Координатор проекти, Медийна програма за Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер”
Д-р Моис Файон, Финансов директор и Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията
Г-жа Мария Черешова, председател на Асоциацията на европейските журналисти

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.