Skip to main content

Разгръщане на потенциала за зелена икономическа трансформация във въглищните региони на България

11:00
София

Въглищните региони на България са изправени пред значителни предизвикателства, свързани с декарбонизацията на икономиката и осигуряването на справедлив и зелен преход в съответствие с ангажиментите на страната съгласно Европейския зелен пакт. Икономиките на регионите са зависими от изкопаемите горива, а по-голямата част от местните индустрии са с висок енергиен интензитет и бавно възприемат нисковъглеродни технологични решения.

На 14 ноември 2022 г. Центърът за изследване на демокрацията ангажира национални и местни политици, независими експерти и представители на бизнеса в дискусия за оценка и усъвършенстване на проектите на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) на кръгла маса под надслов „Към справедлив преход в България: Отключване на потенциала за зелена трансформация на Стара Загора, Перник и Кюстендил“. По време на събитието Центърът представи цялостна оценка на проектите на плановете, основана на сравнителна методология за оценка на териториталните планове за справедлив преход в страните от Централна и Източна Европа.

Освен експертите на Центъра, в дискусията се включиха Ангелина Бонева, директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Мартин Димитров, председател на Комисията по икономическа политика и иновации към Народното събрание, и Радослав Рибарски, заместник-председател на Комисията по енергетика към Народното събрание. Бяха споделени и перспективите на трите въглищни региона, представени от Георги Симеонов, директор на дирекция „Инвестиции и европейски проекти“ към община Стара Загора, Стефан Кръстев, заместник-кмет на община Перник, и Петър Паунов, кмет на община Кюстендил.

По време на дискусията говорителите се обединиха около необходимостта от въвеждане на конкретни цели и механизми за осъществяване на инициативи за икономическа диверсификация и развитие на трансформиращи се сектори, както и за необходимостта от овластяване на местните общности като основни двигатели на справедливия преход. Необходимо е доверието между институциите, националните и местните заинтересовани страни да бъде повишено, както и да се гарантира социално-икономическа справедливост за всички участници в процеса. В ТПСП следва да се очертаят конкретни механизми за подкрепа на малки проекти за възобновяема енергия, а не да се дава предимство на големи инфраструктурни проекти без ясни етапи, цели и срокове. 

Българското правителство следва да очертае конкретен график за ускорено оттегляне от въглищата и план за декарбонизация на промишлеността. Българското правителство следва също така да увеличи регионалния капацитет и да положи повече усилия за облекчаване на някои дълбоки структурни и икономически дефицити на пазара на труда, за да подготви българската работна сила за едно по-зелено бъдеще.

Кръгла маса „Разгръщане на потенциала за зелена икономическа трансформация във въглищните региони на България", 14 ноември 2022 г., София
(Л-Д): Мартин Димитров, председател, Комисия по икономическа политика и иновации, Народно събрание, Мартин Владимиров, Директор, Програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията, и Радослав Рибарски, заместник-председател, Комисия по енергетика, Народно събрание
Кръгла маса „Разгръщане на потенциала за зелена икономическа трансформация във въглищните региони на България", 14 ноември 2022 г., София
Ангелина Бонева, директор, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Кръгла маса „Разгръщане на потенциала за зелена икономическа трансформация във въглищните региони на България", 14 ноември 2022 г., София
Отразено в медиите

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.