Skip to main content

Инициативата Интегриран подход за предотвратяване на радикализация в общността, пробацията и затворническите услуги (INTEGRA) има за цел да подобри процеса на ресоциализация в общността на радикализирани лица и на лица, изложени на риск от радикализация, след напускане на местата за лишаване от свобода или изтичането на пробацията. Насърчаването на цялостен подход за предотвратяване на радикализацията следва да включва обучение и развитие на умения както за изтърпяващите наказания, така и за служителите на първа линия и ангажираните граждански организации.

В периода 2 – 6 декември 2019 г., Центърът за изследване на демокрацията организира и проведе второто обучение за служители на затворническите и пробационните служби на България, Гърция, Франция и Португалия, с участието на 65 служители на различни длъжности в пенитециарните системи на четирите държави.

Сред целите на партньорите от четирите страни, участващи в инициативата, са разширяване на съществуващите практики по отношение на работата с хора в риск от радикализация и екстремисти, по-добро разбиране на служителите в пенитециарните системи за подходите към цялостно предотвратяване на радикализацията и методите за дерадикализация. Осигуряването на подходяща среда за обмен на знания и сътрудничество между ангажираните институции и организации за работа с радикализирани лица и с лица, изложени на риск от радикализация в местата за лишаване от свобода и след освобождаването им е ключова стъпка към постигането на тези цели, която би гарантирала ефективно намаляване на насилствените прояви и нивото им на рецидивизъм.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.