Skip to main content

На 15 май 2019 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе международна конференция, посветена на интеграцията на чужденци и предотвратяването на расизма, ксенофобията и нетолерантността в рамките на инициативата RACCOMBAT, посветена на социалната ориентация на бежанци и мигранти като средство за превенция и противодействие на актове на омраза спрямо тях. Семинарът събра представители на социални служби, Агенцията по заетостта, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, правоохранителни органи, интеграционни агенции и неправителствени организации – доставчици на услуги от България, Румъния, Белгия, Австрия, Гърция и Латвия.

Конференцията започна с приветствие от Матайс льо Рут, представител на ВКБООН в България, който се спря на основните предизвикателства пред интеграцията на чужденците в сферата на образованието и избягване на проявите на расизъм и дискриминация чрез критично мислене и мобилизиране на обществена енергия.  Д-р Мария Йорданова, главен експерт в Правната програма на Центъра, очерта важността на темата за миграцията и интеграцията в изследванията на организацията и приноса й в укрепването на капацитета на отговорните институции. Миряна Илчева, старши анализатор в Правната програма на Центъра, представи накратко основните заключения на инициативата RACCOMBAT, добрите практики и насоките за вграждане на знания за толерантността и взаимното уважение в езиковото обучение и социалната ориентация.

В първия панел, посветен на интеграционните предизвикателства пред институции и НПО на централно и местно ниво д-р Изабела Майер, изследовател в Европейския център за обучение и изследвания в областта на правата на човека и демокрацията, Грац, Австрия описа основните черти на моделите на интеграцията, водени от държавата и неправителствени организации. Атeна Константину, изследовател социални науки в Атинската агенция за развитие и градско управление, Гърция и Елс де Вакер, ръководител отдел „Социална ориентация“, Атлас Антверпен, Белгия се спряха на основните особености на системите за интеграция и социална ориентация на мигранти в своите страни. Ясно се очертаха основните трудности, както пред развитите интеграционни системи, така и пред тези, които са принудени да се справят с големи бежански потоци и неблагоприятни битови условия.

Вторият панел на конференцията се съсредоточи върху основната тема на инициативата RACCOMBAT – предотвратяване на расизма, ксенофобията и нетолерантността. Проф. Дирк Ванхьойле и Сане ван де Пол от Центъра за миграция и междукултурни изследвания, Антверпенски университет, Белгия очертаха как се вписва съвместното съжителство между приемащо общество и чужденци в системата на основните права. Роберт Босигер, мениджър проекти, Weichenstellwerk Грац, Австрия, Ангелина Кънева, специалист „Закрила и фондонабиране“, Каритас София, и Фабрис Чача, мениджър проекти, Регионален интеграционен център Шарлероа, Белгия, представиха добри практики в обучението на бежанци и мигранти по основни права и повишаването на капацитета на обучаващите специалисти.

След въведение относно важността на интеграционната подкрепа за чужденците от Агнесе Лаце, старши анализатор в Провидус, Латвия, третият панел на събитието даде думата на представители на основни интеграционни организации от няколко европейски страни. Флорина Драгулин, специалист работа с бежанци, Йезуитска бежанска служба, Румъния, Илзе Думиня, мениджър проекти, Фондация „Обществена интеграция“, Латвия и Йоана Аргирова, социален работник, Бежанско-мигрантска служба, Български червен кръст очертаха мястото на интеграцията и цялостното подпомагане на мигрантската общност в общия контекст на хуманитарната подкрепа на уязвими обществени групи.

В последния панел на конференцията Ани Камариоти, координатор международни проекти, Център за европейско конституционно право, Гърция, и Габриела Йонеску, експерт международни проекти, психолог, Pro Refugiu, Румъния, се спряха на обществените и психологическите аспекти на расизма и дискриминацията като въведение към представянето на някои от най-успешните български практики във вграждането на чужденците сред приемащата общност. Милена Караканова, координатор, Хлебна къща София, България, Мирослава Георгиева, координатор проекти, фондация „Лале“, България, и Панайот Чафкаров, координатор проекти, Мулти Култи Колектив, България разказаха за различни аспекти на междуобщностната комуникация, преодоляването на стереотипите и стремежа бежанците и мигрантите да се почувстват „у дома“ в страната и сред нейните граждани.

В заключителната част на събитието Емилия Братанова ван Хартен, сътрудник по интеграция, ВКБООН България, представи изводите от споделения чуждестранен и български опит и препоръките на Комисариата и интеграционната общност към българските институции.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.