Skip to main content

Работна среща: Оценяване на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти

Документи
  Участници

  На 26 и 27 февруари 2015г. Центърът за изследване на демокрацията бе домакин на третата и последна работна среща относно изследване на интеграцията на уязвими мигранти в десет държави-членки на ЕС (жени, деца и жертви на трафик). Участници в семинара бяха д-р Мила Манчева, г-жа Славянка Иванова и д-р Андрей Нончев (Център за изследване на демокрацията), г-н Луиджи Белези и г-жа Сара Джианоне (CENSIS, Италия), г-жа Дженифър Зупироли и г-жа Магдалена Киеподе Лано Лопез-Косар (ACCEM, Испания), г-жа Диа Анагносто (ELIAMEP, Гърция), г-жа Тереза Паличкова (PeopleinNeed, Словакия), г-жа Сузане Ким (Институт Лудвиг Болцман за правата на човека, Австрия), г-жа Мирослава Керук и г-жа Катаржина Гмай (Лазарски университет, Полша), г-жа Вера Месинг (CPS-CEU, Унгария), г-н Андрю Васало (Фондация People for Change, Малта), както и г-н Йорис Михелсен и г-н Дирк Ванхюле (CeMIS, Белгия). Към срещата се присъедини и проф. Хевън Кроули, представител на Консултативния съвет на изследването. Цел на семинара бе да се подложат на дискусия основни резултати и препоръки на проучването, преди да бъдат представени на вниманието на експерти на национално ниво.

  Д-р Мила Манчева, Старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията откри събитието като представи програмата на семинара. Г-жа Сузане Ким (BIM, Австрия) представи Сборника на обещаващи практики, излагащ десетте най-добри практики от страните взели участие в изследването. Д-р Мила Манчева подчерта също, че Сборникът следва да отрази факта, че някои държави имат много по-разработена политическа стратегия и практики за работа с уязвими групи от други като България, имащи по-слабо изразени инициативи за работа в тази област. В тази връзка сборникът следва да послужи, за да илюстрира пропуските в стратегиите за интеграция в държавите-членки на ЕС, особено по отношение на уязвимите групи мигранти.

  Г-жа Сузане Ким (BIM, Австрия) се съгласи политическият контекст да е имплементиран в Сборника, както и необходимостта от преглед на пропуските в представените обещаващи практики. Г-жа Славянка Иванова (Център за изследване на демокрацията) и г-жа Катаржина Гмай (Лазарски университет, Полша) отбелязаха, че при липсата на някой от критериите като устойчивост, практиката все още би могла да бъде обещаваща особено в контекста на по-слабо развитите интеграционни стратегии и инициативи. Участниците се съгласиха, че подходът на Сборника следва да включва преглед, но не и насърчаване на обещаващите практики, тъй като ефективността на повечето инициативи все още не е оценена.

  Г-н Андрю Васало (PeopleforChange, Малта) представи в следобедната сесия европейския доклад с преглед на директивите на ЕС, свързани с интеграцията на уязвими групи мигранти. Партньорите стигнаха до консенсус релевантната аудитория на доклада да са експерти на национално ниво. Г-жа Катаржина Гмай (Лазарски университет, Полша) подчерта, че националният контекст, в който се прилагат мерките на ЕС, е от решаващо значение и че включването на европейските директиви в националното законодателство от своя страна, не е гаранция за ефективната интеграция на мигранти. Г-н Дирк Ванхюле (CeMIS, Белгия) отбеляза, че директивите на ЕС притежават съдържателни несъвършенства и допълни, че съществуването им заедно с други международни рамки, като законодателството на ООН, е от особено значение.

  На 27-ми февруари д-р Мила Манчева и г-жа Славянка Иванова (Център за изследване на демокрацията) откриха сесията като представиха основните резултати от сравнителното изследване на интеграцията на уязвими групи мигранти проведено в десет страни членки на ЕС. Представените резултатите от проучването се базират на сравнителен анализ на политическите мерки при интеграцията в определени звена като заетост, социално включване, гражданска активност, образование и борба с дискриминацията. В допълнение бяха представени основни изводи по отношение на резултатите от интеграцията, заедно с богат набор от статистически показатели. В резултат последва дискусия по отношение на пропуските в наличните статистически данни за сравняване на резултатите от интеграционните политики в държавите с големи и средни мигрантски общности (г-жа Вера Месинг, CPS-CEU, Унгария); ограниченията и пропуските в използването на националните статистически и административни данни (г-жа Славянка Иванова, Център за изследване на демокрацията); необходимостта да се интерпретират статистическите данни и вариациите в резултатите за интеграция в контекста на миграционните модели и профили на мигрантите на национално ниво (г-жа Диа Анагносто, ELIAMEP); необходимостта от повишено внимание при обсъждане на резултатите от интеграцията в контекста на политическите рамки (г-н Йорис Михелсен, CeMIS); необходимостта от разработване на проучвания върху посредничеството с мигранти като важен фактор в процеса на интеграцията (г-жа Катаржина Гмай, Лазарски университет, Полша); необходимостта да се подчертае и проблематизира ограничения фокус към уязвимите мигранти и техните специфични потребности в изследваните държави (проф. Хевън Кроули, Консултативен съвет на изследването).

  Участниците в дискусията обсъдиха типологията на моделите за интеграция на мигранти като подчертаха необходимостта резултатите от представения сравнителен анализ да бъдат използвани, за да се почерпят полезни препоръки за подобряване на механизмите за изследване и интеграция на уязвимите групи както на национално, така и европейско равнище.

  Г-жа Славянка Иванова, Старши анализатор на Центъра за изследване на демокрацията
  проф. Хевън Кроули, представител на Консултативния съвет
  Участници в работната среща
  Г-жа Диа Анагносто (ELIAMEP, Гърция)
  Г-н Йорис Михелсен (в ляво), г-н Дирк Ванхюле (център), CeMIS Белгия и Надя Стойнова, Център за изследване на демокрацията

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.