Skip to main content

Работна среща дискутира резултатите от местните антикорупционни инициативи на Коалиция 2000

15:00

На 8 юли 1999 г. в Центъра за изследване на демокрацията бе организирана работна среща за обсъждане на резултатите от местните антикорупционни проекти на Коалиция 2000. В срещата взеха участие представители на организациите партньори на Коалиция 2000 по програмата “Малки проекти”, както и на организациите учредителки на Коалиция 2000.

Целите на семинара включваха:

  • Изработването на първоначални заключения за резултата от пилотните проекти на локалните партньори на Коалиция 2000;
  • Обсъждане на проблемите, възникнали при осъществяване на антикорупционната информационно-образователна кампания на Коалиция 2000;
  • Предлагане на конкретни антикорупционни инициативи, които да бъдат осъществени в процеса на бъдещата дейност на Коалиция 2000.

Семинарът бе структуриран около четири основни теми:

  • Мониторинг на корупцията в местната администрация;
  • Изграждане на антикорупционни коалиции;
  • Обсъждане ефективността на антикорупционните инструменти на местно равнище
  • Сътрудничество между неправителствените организации и местните медии в процеса на осъществяване на антикорупционната кампания на Коалиция 2000 под надслов “Чисто бъдеще”.

В обръщението си към участниците в работната среща г-жа Надере Лий, Директор на Програмата за демокрация и местно управление към Американската агенция за международно развитие - България, изтъкна важността на антикорупционните инициативи на местно равнище, които атакуват масовата или “малка” корупция.

Дискусията по мониторинга на корупцията в местната администрация бе концентрирана върху резултатите от прилагането на матрицата "Прозрачност на местната власт”. Авторите на матрицата, Тихомир Безлов и Петкан Илиев, изтъкнаха, че поради трудностите при проверката на официално предоставената информация за разпределението на разходите на равнище община, този инструмент за измерване на корупцията не се е оказал особено ефективен. Посочена бе необходимостта от доразвиването на матрицата чрез включването й в по-общ инструмент, който да отчита и други форми на корупция като например: занижен контрол върху работата на общинската администрация, назначаването на роднини на ръководни постове, липсата на адекватна публична информация и др.

Бяха направени две конкретни предложения за решаване на проблема с предварително договорените общински търгове.

  • Да се изисква присъствието на наблюдатели от неправителствени организации на всички общински форуми, на които се вземат решения предполагащи корупционен натиск.
  • Да бъде въведена практиката, съществуваща в Унгария, месец след приключването на един търг цялата документация по него да бъде открита за обществеността.

Посочена бе полезността от предоставяне на информацията за публичните услуги, предлагани от местната администрация. Весела Шалева, член на УС на “Общество без корупция”, информира за разпространяваната от “Общество без корупция” информационна брошура за условията за настаняване на студенти в общежитията в Студентски град. Борислав Цеков, председател на Асоциацията на младите юристи, представи пред участниците в работната среща отпечатания с подкрепата на Коалиция 2000 “Граждански наръчник за административните услуги” в община Лясковец. Предложено бе Коалиция 2000 да финансира изработването на указателни табла, съдържащи информация за публичните услуги предлагани от местната администрация, които да бъдат поставени при входа на съответните общини.

Разнообразни организационни решения и механизми за сътрудничество бяха представени по време на дискусията за изграждането на местни антикорупционни коалиции. Подчертана бе необходимостта от сътрудничество с онези представители на местните държавни и общински структури, които имат обществен авторитет и биха могли да играят ролята на гражданско лоби в местното управление. Предложено бе местните антикорупционни структури да следят за решенията на Общинския съвет, както и на комисиите към него, като обръщат особено внимание на сигналите, постъпващи в служба “Жалби” на общината.

В рамките на дискусията по антикорупционните инструменти на местно равнище Теодора Гандова, сътрудник в Центъра за социални практики, информира участниците за създаването на институцията на местния омбудсман в четири общини в България /в софийската община Младост, в Копривщица, Сапарева баня и Севлиево/. Йонко Грозев, секретар на Българския Хелзинкски комитет, анализира проблемите, възникващи при събирането на информация за корупционни практики. Според Грозев неправителствените организация трябва да изработят система да отсяване на получаваните сигнали за корупция. Гаранция за ефективни действия е създаването на съответна база данни, както и осъществяването на наблюдение върху действията на органите, разследващи случаите на корупция. Участниците в работната среща споделиха опита си от вече функциониращите антикорупционни телефони в Пловдив, Смолян, Плевен и други градове.

Последната дискутирана тема бе сътрудничеството с местните медии при провеждането на антикорупционна кампания. Според Валентин Бояджиев, началник “Кореспонденти” във вестник “Дневен Труд”, обществеността вече е запозната със съществуването на Коалиция 2000 и нейната антикорупционна кампания. За успеха на антикорупционната информационно-образователна кампания на Коалиция 2000 обаче е необходимо създаването на медийно лоби. В този контекст важно значения могат да имат срещите на представители на неправителствените организации с ръководители на местни медии. Особено внимание при осъществяване на информационно-образователната кампания трябва да бъде обърнато на ролята на телевизията.

В заключение, участниците в работната среща изразиха мнението, че сътрудничеството им с представители на държавните и общински органи допринася за институционалното развитие на гражданското общество и за преодоляване на наследеното от миналото отчуждение между различните социални групи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.