Skip to main content

Публично изслушване: Подобряване на системата на наказателното правосъдие в Европа: ролята на електронните инструменти и индикаторите за резултатност

На 26 март 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество с г-жа Мария Неделчева, член на Европейския парламент, Международната асоциация „Право за правото” (Белгия) и Университета „Адам Мицкевич” (Полша), организира публично изслушване на тема „Подобряване на системата на наказателното правосъдие в Европа: ролята на електронните инструменти и индикаторите за резултатност”, което се проведе в Европейския парламент в Брюксел.

По време на конференцията се проведе задълбочена дискусия относно съществуващите практики, предизвикателствата и перспективите, свързани с електронизацията и процесите за оценяване на качеството на наказателното правосъдие в държавите-членки на ЕС. Ударение се постави върху напредъка в използването на информационните и комуникационни технологии (е-правосъдие), както и върху въвеждането на индикатори за резултатност, насочени към подобряване на качеството, ефективността и прозрачността на съдебната система, и в частност на управлението на наказателните дела.

На конференцията бяха представени и резултатите от сравнителното проучване по разгледаните теми, проведено в държави-членки на ЕС, с фокус върху България и Полша, и подготвено от Центъра за изследване на демокрацията в рамките на инициатива, подкрепена от Европейската комисия.

Публичното изслушване беше открито от г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент и бивш министър на правосъдието на Република България, и г-н Ярослав Паске, директор на дирекция „Информатика и съдебни регистри” при Министерството на правосъдието на Полша. Сред останалите участници бяха практикуващи юристи, експерти по наказателно право и процес, представители на неправителствени и международни организации, членове на Европейския парламент и представители на други европейски институции.

 

 

 

По време на публичното изслушване
От ляво на дясно: г-н Ярослав Паске, директор на дирекция „Информатика и съдебни регистри” при Министерството на правосъдието на Полша, г-жа Мария Неделчева, член на Европейския парламент, г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент и бивш министър на правосъдието на Република България и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.