Skip to main content

На 20 ноември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията и Фондация „Фридрих Еберт“ представиха ежегодния доклад на Центъра за индекса на скритата икономика в България за 2012 – 2013 г. На събитието присъстваха представители на държавни агенции, неправителствени и международни организации, дипломатически мисии и медиите.

Г-жа Регине Шуберт, Директор на Фондация „Фридрих Еберт“ за България, приветства дългогодишното сътрудничество между Фондацията и Центъра при подготовката на изследването за скритата икономика и изтъкна, че то не съдържа само икономически анализ, но и препоръки за борба със скритата икономика. Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи на кратко двата индекса, на които се базира доклада (Индекса на скритата икономика при бизнеса и Индекса на недекларираната икономическа активност на населението) и подчерта, че методологията е утвърдена, използва се на европейско равнище и позволява сравнение между държавите-членки.

Г-н Мартин Цанов, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи основните изводи от тазгодишния доклад. Анализът на основните макроикономически показатели на България показва слаб икономически растеж, ниска конкурентоспособност и тежки условия на пазара на труда. Тези тенденции подпомагат развитието на скритата икономика, която отчита ръст спрямо предходната година и при двата индекса, след минимален спад през 2012 г. Данните показват минимално увеличение на практиката за наемане на работници без трудов договор. Получаването на “пари на ръка”, обаче отбелязва най-високите си стойности от 2002 г. насам – 13,8% от заетите декларират, че получават възнаграждения, по-високи от записаното в договорите им. Според проучването, основните мерки за борба със скритата икономика са увеличаването на броя на електронните разплащания, въвеждането на електронно правителство и подобряването на анти-монополното законодателство. Основна препоръка в доклада е да бъдат въведени по-ясни правила за отчетност на контролната дейност на различните регулаторни агенции в страната.

Г-н Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, посочи, че една от основните причини за укриване на реалните доходи е ниското доверие от страна на гражданите към социално-осигурителната система. Според него е необходимо да се ускори дигитализацията на процеса на усвояване на еврофондовете, както и да се подобри взаимодействието между контролните органи.

По време на дискусията, проф. Иван Ангелов от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките, представи по-неблагоприятна оценка на състоянието на местната икономика. Той също така подчерта, че едно от най-негативните последствия от скритата икономика е деморализацията на участниците в официални икономически дейности. Г-н Николай Петков, представител на Националната агенция по проходите, поясни, че данните за България за разликата между възможните данъчни проходи и реалните такива е по-малка, в сравнение със средната за Европейския съюз. Той подчерта, че много често с тези данни се спекулира и за това приходните агенции на страните-членки избягват да ги публикуват.

Участници в дискусията
Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Пенчо Хубчев, Програмен координатор, Фондация “Фридрих Eберт”, България; г-жа Регине Шуберт, Директор, Фондация “Фридрих Еберт”, България
Мартин Цанов, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
Проф. Иван Ангелов, експерт в Института за икономически изследвания към Българската академия на науките

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.