Skip to main content

На 23 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия на тема: Общественото доверие в правосъдието – инструмент за оценка и развитие на наказателната политика. По време на срещата бе представен анализ на резултатите от проучване на доверието на българското общество в работата на полицията и съда, обществените представи за равнището на корупция в тези институции и субективните възприятия за страха от престъпност.

Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, откри събитието като във встъпителните си думи подчерта значението на измерването на доверието в правосъдието в България като част от Европейското социално изследване, обхващащо около 30 държави.

Д-р Тодор Галев, старши анализатор и проф. Александър Стоянов, директор по научната дейност на Центъра представиха резултатите от проведеното изследване за използването на общественото доверие в правосъдието като инструмент за обосновани от конкретни факти политики в Европа и произлизащите от него изводи и препоръки за България.

Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията очерта ниското обществено доверие в институциите в България като следствие от неуспешната съдебна реформа.


Общественото доверие в правосъдието – инструмент за оценка и развитие на наказателната политика

Участниците в събитието.
д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията
проф. Александър Стоянов, Директор по научната дейност и д-р Тодор Галев, Старши анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.