Skip to main content

На 15 октомври 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия, на която бяха представени резултатите и изводите от ежегодно провежданото Национално изследване на престъпността (НИП-2013).

Дискусията беше открита от г-н Чавдар Червенков - директор на програма „Сигурност”в Центъра за изследване на демокрацията, който подчерта важността на изследванията на жертвите на престъпността като алтернативен и обективен източник на информация за състоянието на престъпността в България. Подчертано бе, че се използва международно утвърден метод за изследването, което подпомага международната сравнимост на данни, за разлика от статистическата информация, събирана от Евростат.


Г-н Тихомир Безлов, главен експерт в Центъра за изследване на демокрацията, представи резултатите и изводите от НИП 2013. Отбелязано бе, че за първи път се наблюдава силно несъответствие в тенденциите, очертани от данните на НИП и официалната полицейска статистика. НИП 2013 отчита тенденция на нарастване на престъпността, докато официалната статистика показва тенденция на намаляване. Една от възможните причини е, че виктимизационното изследване е проведено в периода януари-февруари 2013 г. в условия на значителна политическа нестабилност, което създава предпоставки за засилване на чувствителността на обществото към престъпността. Разликата в количествените показатели отново намира своето обяснение в значителната латентна престъпност и наличието на полицейски филтри.

През тази година изследването се провежда по два паралелни метода: интервюта „лице в лице“ и, за пръв път, чрез телефонни интервюта (CATI). Чрез използването на телефонни интервюта изследването е по-представително и показва още по-високи равнища на престъпността.

Филип Гунев, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, акцентира върху една от актуалните през последните седмици теми за връзката между имиграция и престъпност. Чрез съпоставяне на опита на редица западноевропейски държави в тази област той подчерта, че потоците на имиграцията не съвпадат с пътищата на организираната престъпност. Факт е, че в райони на масово присъствие на новопристигнали имигранти/бежанци се забелязва повишаване на равнището на престъпността, но в случая става въпрос главно за престъпления, свързани с оцеляване – дребни кражби, кражба на хранителни стоки и предмети свързани с оцеляването. Впоследствие обаче, при липса на ефективна политика и действия за социална интеграция, съществува опасност от възникване на организирани престъпни групи и проникване в сивата икономика.

По време на дискусията г-жа Антоанета Апостолова, кмет на община Слатина, постави два въпроса: (1) дали НИП отчита влияние на освободените от затвора лица върху ръста на престъпността и (2) какви са методите за анализ и контрол на качеството на работа на полицейските служители. В тази връзка Филип Гунев отбеляза, че въпросът за освободените лица е обект на анализ на предходно изследване на Центъра, а за подобряване на качеството на работата на служителите на МВР би спомогнало въвеждане на редица нови инструменти за контрол, вкл. използване на „таен клиент“ и др. Не по-малко важно е и насищане на контролните органи на МВР с достатъчно служители, както и създаване на електронни системи за докладване на престъпления от гражданите.

Г-н Иво Никодимов от Българска национална телевизия отбеляза зависимостта на резултатността на работата на МВР от ефективната работа на прокуратурата и изрази тревога от факта, че масовото прекратяване на разследвания демотивира в голяма степен полицейските служители, а прокуратурата се превръща във вторичен филтър при регистрация на престъпленията.

В заключение г-н Червенков отново подчерта важността на повишаване на доверието на обществото в полицията и изрази надежда, че новият Закон за Министерството на вътрешните работи ще допринесе за това.Медийно отразяване

Участници в публичната дискисия
Г-н Чавдар Червенков, директор, програма "Сигурност", Център за изследване на демокрацията
Г-н Тихомир Безлов, главен експерт, Център за изследване на демокрацията
Г-н Филип Гунев, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията
Г-жа Антоанета Апостолова, кмет на община Слатина

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.