Skip to main content

България е изправена пред предизвикателството да приеме и адаптира към нациналните си приоритети европейските стратегии и политики за нисковъглеродна икономика, които непрестанно се надграждат. Целите на ЕС трябва да се обвържат с регионалните характеристики в Югоизточна Европа и с технологичния потенциал на българската енергетика и икономика, което създава напрежение между участниците на пазара и между потребителите и затрудняват изработването на адекватни национални политики. 

В отговор на тези предизвикателства, както и на необходимостта от диалог между различните институции по отношение на постигането на нисковъглеродна икономика, на 27 март 2018 г. в Центърът за изследване на демокрацията се състоя кръгла маса на тема Пътна карта за електроенергийния сектор на Югоизточна Европа до 2050 г.: предпоставки за декарбонизация и децентрализация.

Дискусията се фокусира върху либерализацията, декарбонизацията и децентрализацията на пазара в България, и идентифицира и предложи възможни решения на регулаторни, правни и управленски предизвикателства пред нисковъглервоното бъдеще на страната. Като обща изходна точка на дебата експерти на Центъра за изследване на демокрацията представиха сценарии за развитието на електроенергийния сектор в Югоизточна Европа до 2050 г. и анализ на възможностите за децентрализация на енергийната система в България. 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.