Skip to main content

Първо заседание на Комисията за превенция на престъпността

18:00

На 13 декември 2005 г. в резиденция „Бояна” се проведе първото заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността, създадена с постановление на Министерски съвет през месец юни тази година. Комисията беше създадена по инициатива на Центъра за изследване на демокрацията с подкрепата на правителството на Великобритания.

По време на заседанието, водено от министъра на вътрешните работи Румен Петков, беше представен европейският опит в превенцията на престъпността и бяха обсъдени възможностите за партньорство между държавните структури и частния бизнес за превенция на престъпността. Членовете на Комисията обсъдиха и проекто-план за работата на Комисията през 2006 г.

Във встъпителните си думи министър Петков подчерта, че превенцията на престъпността е приоритет на Министерството на вътрешните работи и основно направление в дейността на полицията. За да бъде резултатна дейността на МВР обаче е необходимо висока гражданска ангажираност и международна подкрепа. Според г-н Петков работата по превенция на Комисията не трябва да се ограничава само в столицата, тъй като превенцията би била успешна само чрез взаимодействие с местните власти и гражданските организации вътре в страната.

Посланикът на Великобритания в България Джеръми Хил поздрави членовете на Комисията и потвърди подкрепата на британското правителство, което има сериозен опит в разнообразни инициативи за превенция на престъпността, осъществявани съвместно от държавните органи, местните власти и граждански обединения.

Д-р Емил Ценков, Директор на Информационния център на Съвета на Европа представи брошурата „Партньорството в превенцията на престъпността”, обобщаваща европейския опит в тази сфера. Той представи дефиниции за превенция на престъпността, както и дейността на Европейската мрежа за превенция на престъпността, в която членуват държавни институции и граждански организации от страните-членки на Европейския съюз.

Иван Аспарухов, член на Националното сдружение на общините и кмет на Мездра, посочи като добър подход работата на общинските комисии за обществен ред и сигурност, но също подчерта необходимостта от по-добро взаимодействие с гражданите и насърчаване на участието им в процеса на превенция.

Готовност да участват активно в работата на комисията изразиха и представителите на Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара. Божидар Божинов, председател на БТТП, посочи, че тежестта на работата по превенция не трябва да пада върху МВР и полицията, защото те са последното звено във веригата за предотвратяване на престъпността, акцентът всъщност трябва да е върху превенцията, за да не се стига до намесата на МВР.

Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, представи проектоплана за дейността на Комисията през следващата година, който включва четири основни приоритета:

   • Определяне на състоянието и тенденциите на конвенционалната престъпност

   • Обсъждане на проблемите на бизнеса от престъпността

   • Обсъждане на проблемите, свързани с маргинализирани социални групи

   • Превенция на организираната престъпност

Г-н Тодоров подчерта, че са необходими периодични изследвания, които да определят факторите и спецификата на престъпността в страната.

Г-жа Мукаддес Налбант, заместник-министър на образованието, и г-жа Аделина Балканджийска, главен секретар на Агенцията за закрила на детето, предложиха един от приоритетите на Комисията да бъде превенцията на престъпността сред децата и подрастващите.

В дискусията се включи и Стилиян Иванов, Председател на Фондацията за подпомагане на жертви на престъпления и борба с корупцията, който представи превантивно-виктимологична карта на София, изработена съвместно от фондацията и представители на бизнеса.

В края на заседанието министър Петков определи датите на следващите две заседания на Комисията и дневния им ред, който включва и създаване на специализирани комисии за работа по определените приоритети.

От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, г-н Бойко Коцев, г-н Румен Петков и г-н Джеръми Хил
Членовете на Комисията за превенция на престъпността
Д-р Емил Ценков представя европейския опит в превенцията на престъпността. До него е г-н Бойко Тодоров.
Божидар Божинов, Председател на Българската търговско-промишлена палата
Мукаддес Налбант, Заместник-министър на образованието

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.