Skip to main content

Успехът на енергийния диалог между ЕС и Турция, особено предвид разминаващата се енергийна политика на отделните държави членки, зависи до голяма степен от подобряването на управлението на сектора. Това бе един от основните изводи на третия поред семинар в рамките на проекта „Укрепване на енергийния диалог между ЕС и Турция в контекста на енергийните и управленски рискове в черноморския регион“, организиран в Анкара на 23 януари 2017 г. от Центъра за изследване на демокрацията, Фондацията за изследване на икономическата политика на Турция (TEPAV), Средиземноморската енергийна обсерватория (OME) и Турската петролно-газова асоциация (PETFORM). Семинарът събра водещи турски политици, европейски експерти, неправителствени организации и представители на бизнеса, които обсъдиха възможните пътища и политики за преодоляване на рисковете пред енергийната сигурност и на управленските дефицити, които поставят пречка пред интеграцията на Турция във вътрешния енергиен пазар на ЕС.

Семинарът бе разделен на две сесии, посветени съответно на интеграцията на Турция в управленската рамка на Енергийния съюз и на преодоляването на управленските дефицити в енергийния сектор на Турция. Европейската комисия бе представена от Хасан Йозкоч, мениджър по енергийните въпроси към Делегацията на Европейската комисия в Турция, а позицията на турското правителство – от Бариш Санлъ, съветник на заместник-министъра на енергетиката и природните ресурси.

Участниците в първата сесия се спряха на общите за ЕС и Турция предизвикателства в областта на енергетиката, сред които са прекомерната зависимост от вноса на енергийни източници и разработването на ефективна регулаторна рамка, позволяваща безпрепятствен, основан на конкурентни принципи, пренос на енергия от изток на запад. Въпреки множеството общи цели, в диалога между ЕС и Турция липсва достатъчно политическа воля двете страни да интегрират по-добре енергийните си пазари чрез повече прозрачност. В условията на възможно спиране на доставките на газ в Източна Европа поради споровете между Русия и Украйна, ЕС определя Турция като свой „незаменим стратегически партньор“ по отношение на енергийната сигурност. Турция, от своя страна, е заявила готовност си да поеме ролята на енергиен център, като същевременно задоволява растящото вътрешно търсене. Все още не е ясно обаче доколко страната е в състояние да изпълни заявените от нея намерения.

По отношение на проблемите в управлението, г-н Санлъ изтъкна, че турското правителство среща трудности при хармонизирането на енергийното си законодателство в частта, засягаща доставките на природен газ, за разлика от вече напредналата реформа по отношение на либерализацията на пазара на електричество и на интеграцията си в европейския електроенергиен пазар. Недостигът и дисбалансът в обмена на информация между заинтересованите страни в енергийния сектор бяха посочени като две от основните пречки пред подобряването на енергийното управление в Турция. Участниците във втората сесия стигнаха до заключението, че други две значими пречки пред прокарването на законопроекти, целящи реформи в сектора, са непотизма и клиентелизма при управлението на държавния енергиен сектор. Поради това често се назначават неквалифицирани хора на висши държавни постове, които ръководят съответните институции на базата на лични връзки, без оглед на експертното равнище и квалификация на кадрите. Остават непрозрачни и решенията на енергийния регулатор EMRA, в резултат на което регулаторната система облагодетелства определени частни кръгове за сметка на националните интереси.

Участниците в семинара „Укрепване на енергийния диалог между ЕС и Турция в контекста на енергийните и управленски рискове в черноморския регион“, Анкара, 23 януари 2017 г.
Говорителите в семинара „Укрепване на енергийния диалог между ЕС и Турция в контекста на енергийните и управленски рискове в черноморския регион“, Анкара, 23 януари 2017 г.
Говорителите в семинара „Укрепване на енергийния диалог между ЕС и Турция в контекста на енергийните и управленски рискове в черноморския регион“, Анкара, 23 януари 2017 г.
Говорителите в семинара „Укрепване на енергийния диалог между ЕС и Турция в контекста на енергийните и управленски рискове в черноморския регион“, Анкара, 23 януари 2017 г.
Говорителите в семинара „Укрепване на енергийния диалог между ЕС и Турция в контекста на енергийните и управленски рискове в черноморския регион“, Анкара, 23 януари 2017 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.