Skip to main content

Противодействие на трансграничната престъпност в Югоизточна Европа, Централна Азия и Кавказ

17:00

На 23 април 2004 г. в Посолството на България в САЩ се проведе среща на представители на дипломатическите мисии на страните-членки на Регионалния център за борба с трансграничната престъпност на Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа (SECI) и Виртуалния център за трансгранична организираната престъпност, в който участват Грузия, Украйна, Узбекистан, Армения и Молдова (GUUAM). Целта на дискусията беше дипломатите да обменят информация за досегашния опит, препятствията и бъдещите стъпки за противодействие на криминалната дейност, свързана с трафик на хора, наркотици е корупция.

Д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията представи тенденциите в развитието на трансграничната престъпност в Югоизточна Европа и потенциала на публично-частните партньорства от гледна точка на неправителствения сектор. Г-н Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра, запозна участниците с основните цели и дейности на Инициативата за правно сътрудничество в ЮИЕ (SELDI), чийто Изпълнителен секретариат е Центъра за изследване на демокрацията.

Д-р Джон Марки, който оглавява отдела за помощ при правоприлагането в Държавния департамент на САЩ, изброи няколко от успешно проведените операции, основани на сътрудничество между страните: България е предоставила техническа помощ за митниците на Грузия и Украйна; Турция може да се превърне в център за техническа помощ за страните в Централна Азия. Той добави, че подкрепата на САЩ за SECI и GUUAM е от изключителна важност, но използването на местно ноу-хау, както в случая с България (в борбата с корупцията) и Турция (в противодействието на трансграничната престъпност) е ключово за успеха на тези инициативи.

Участниците в дискусията
Д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията
Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра и Координатор на Инициативата за правно развитие в ЮИЕ
Д-р Джон Марки оглавява отдела за помощ при правоприлагането в Държавния департамент на САЩ

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.