Skip to main content

През последните години Русия засилва използването на пропаганда и дезинформация в медиите като един от основните инструменти за упражняване на зловредно влияние върху националните вътрешни и външни политики на страните от Централна и Източна Европа, в полза на икономическите и политически интереси на Кремъл. Молдова е силно уязвима от тези процеси, поради широкото разпространение на официални руски медии в страната, както и поради използването на руски език от мнозинството граждани. Именно пропагандата и дезинформацията са предпочитаните инструменти на политиката на Кремъл в усилията му да отслаби позициите и моралните устои на ЕС и НАТО в страната и така да забави и затрудни нейното евро-атлантическо развитие. В същото време, липсата на достатъчно ясна и ефективна регулаторна рамка за борба с пропагандата и дезинформацията продължава да бъде един от основните проблеми, които Молдова трябва да преодолее. В тази ситуация, гражданското общество е водещо в усилията за изграждане на капацитет за противодействие на проруската пропаганда и дезинформация чрез независим анализ, обучения, граждански активизъм и експертна помощ при създаването на политики.

Тези и други бяха сред основните въпроси, дискутирани по време на семинара „Противодействие на руската дезинформация и пропаганда в Молдова“, състоял се на 4 декември 2018 г. в Кишинев. Събитието бе съорганизирано от Центъра за изследване на демокрацията и Европейския институт за политики и реформи и събра заедно медийни експерти, журналисти и представители на гражданското общество.

По време на семинара бяха представени и обсъдени редица добри практики за противодействие на проруската пропаганда и дезинформация като например разработването със съдействието на Министерство на образованието на Молдова на учебна програма и съответните материали за избираем курс по медийна грамотност в средните училища, създаването на онлайн платформи за независим мониторинг и проверка на факти, както и специализирана работа с онези социални групи, които са сред най-уязвими от пропаганда и дезинформация, каквито са например подрастващите и хората, живеещи в селски или неразвити райони.
 

Д-р Тодор Галев, старши анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
По време на семинара „Противодействие на руската дезинформация и пропаганда в Молдова“, 4 декември 2018 г., Молдова
(Л-Д): Юлиян Гроза, изпълнителен директор, IPRE, и д-р Тодор Галев, старши анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
Татяна Пуйу, координатор на проект, Freedom House Moldova
Симьон Циочина, Deutsche Welle, Moldova

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.