Skip to main content

Противодействие на радикализацията в Югоизточна и Централна Европа чрез развитие на мерки за наблюдение на радикализацията

На 29-ти и 30-ти юни 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията стана домакин на първия семинар от международната инициатива за развитие на мониторинг инструмент в областта на радикализацията в Югоизточна и Централна Европа. От страна на Центъра за изследване на демокрацията участие в срещата взеха Мила Манчева, Старши изследовател, Росица Джекова, Кординатор на програма Сигурност, Емил Ценков, Главен експерт, Миряна Илчева, Научен сътрудник, Мария Дойчинова, Анализатор, Любомира Дерелиева, Анализатор и Явор Томов, Анализатор; и следните партньори: Диа Анагносто и и Димитрис Склепарис , Елиамеп, Гърция, Людек Моравец и Олдрих Крюлик, Карловски университет, Прага. Семинарът предсатви резултати от проведени национални изследвания на тенденциите в областта на дясна и лява радикализация, на ислямистка радикализацията и на футболното хулиганство. В допълнение се проведе дискусия относно най-подходящите инструменти за наблюдение, които да бъдат адаптирани към националния контекст на трите страни.

В хода на първите две сесии, българските и чешките изследователски екипи представиха основни резултати и изводи, относно тенденциите в процесите на радикализация в България и Чехия. Любомира Дерелиева, Мария Дойчинова, Мила Манчева и Явор Томов обсъдиха проявленията и потенциалът за развитие на ляв и десен радикализъм, ислямистка радикализацията и футболно хулиганство в България. Людек Моравец и Олдрих Крюлик (Чехия) предложиха дискусия по същата проблематика за Чехия. Изследователите от двата екипа обсъдиха главните идеи, актьори, организационни структури, проявления, и групите в риск от радикализация във всяка от двете държави. Бе подчертано, че и в двете страни по-силно проявени са групите на крайната десница, за разлика от по-слабото присъствие на ляви актьори. Изследователите от Центъра за изследване на демокрацията подчертаха, че направеното изследване е първо по рода си за България, където темата радикализация доскоро е била вън от интереса на социалните изселдователи. Двата екипа приключиха сесиите с обсъждане на институционалните политики в областта на радикализацията и техните силни и слаби страни.

30-ти юни, дискусията бе открита от Диа Анагносто и Димитрис Склепарис (Елиамеп, Гърция), които анализираха тенденциите в областта на радикализацията в Гърция. Противоположно на България и Чехия, Гръция е доминирана от силното историческо присъствие на крайно леви и анархистически групи, асоциирарни с политическо насилие. Крайно десни групи, от друга страна, се появяват в последните години в контекста на икономическата криза. Относно футболното хулиганство, Димитрис Склепарис обобщи, че доскоро изследователският интерес е бил съсредоточен предимно върху медийното представяне на темата и набора от мерки за институционално противодействие на крайните му прояви.

Participants in the MONITOR Workshop
Dia Anagnostou (left) and Dimitris Scleparis (right), ELIAMEP, Greece
Rositca Dzhekova, Coordinator of the Security Program at CSD

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.