Skip to main content

Противодействие на прането на пари в България: предизвикателства и инструменти

22:00
Документи
Участници

На 16 февруари 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Противодействие на прането на пари в България: предизвикателства и инструменти”. Кръглата маса отбеляза завършването на „Наръчник за разследване на изпирането на пари”, разработен от експерти от Прокуратурата на Република България, Националната следствена служба, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност" и Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Събитието беше открито от д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията. Той подчерта, че прането на пари е заплаха за националната сигурност на страната, тъй като голяма част от изпраните пари се реинвестират в политически кампании – купуване на политическо покровителство, а не в реалната икономика.

Посланик Карел ван Кестерен, Посолство на Кралство Холандия в България, подчерта, че настоящият наръчник е първият по рода си в България и е резултат от дългосрочното сътрудничество между Холандия и България. Кръглата маса и публикацията на наръчника се осъществиха с подкрепата на програма МАТРА-КАП на посолството на Кралство Холандия в България. Въпреки това посланикът изтъкна, че Наръчникът за разследване на изпирането на пари е изцяло дело на български експерти, а не е директно взаимстване на холандскя опит. Посланик ван Кестерен приветства усилията на българското правителство в борбата с корупцията и организираната престъпност.

Г-жа Ваня Несторова, прокурор, завеждащ сектор „Противодействие на из- пирането на пари” във Върховна касационна прокуратура и ръководител на работата по наръчника, подчерта, че прането на пари е опасно явление, създаващо чувството за безнаказаност, което дава възможност за продължаване на престъпната дейност. То нанася вреда на цялата финансова система на страната. Борбата с прането на пари трябва да бъде междуинституционална и на всички равнища. Г-жа Несторова определи наръчника като уникален труд, който ще допринесе за тази борба. Той е уникален, защото, от една страна, в изготвянето му са взели участие представители на всички институции, отговорни за борбата с прането на пари, а от друга и защото е изготвен от хора – практици, запознати непосредствено с оперативната работа. Г-жа Несторова представи накратко съдържанието на Наръчника, както и екипа, участвал в изготвянето му като изложи целите му – всички инситуции, свързани с разследването на прането на пари да работят пълноценно за безспорното доказване на престъплението. Тя подчерта важността на международната правна помощ за събиране на безспорни доказателства.

Г-н Тихомир Безлов, Старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, изтъкна, че през последните години се наблюдава повишаване на броя на повдигнатите обвинения за пране на пари – от 1-2 годишно през 2002 – 2004 г. до 24 за 2009 г. Обемът на изпраните пари се оценява грубо на 4-5 милиарда лева годишно, което означава, че много малка част от реално извършените престъпления е разследвана от съда. Изготвянето на наръчнка е едно усилие да се събере и систематизра българския опит. Г-н Безлов очерта като предимство при работа по проблема примитивнния начин за осъществяване на много от престъплнията, която ги прави лесни за разследване дори и от редови полицейски служители. Проблем пред разследващите е „сивата среда” - пасивността на лицата, които трябва да докладват за престъпления. Липсват или са много редки сигнали от представители на бизнеса, от агенции за недвижимите имоти, нотариуси и др. Г-н Безлов подчерта тенденцията да се разследват основно предикатните/предшестващите/ престъпления, а на сложните финансови престъпни схеми да се обръща по-малко внимание.

Г-н Цветан Цветанов, Заместник - министър председател и Министър на вътрешните работи подчерта, че многобройните опити за справяне с организираната престъпност през последните 20 години, са се оказали неуспешни заради липсата на политическа воля. Нещо повече, държавата е обсебена от бившите агенти на Държавна сигурност в симбиоза с представители на организираната престъпност, което е довело до корупция във висшите етажи на властта. Представителите на групировките от миналото са легални бизнесмени в момента, каза министър Цветанов. Днес е много по-трудно да се противодейства на организираната престъпност заради това срастване на всички равнища. Г-н Цветанов подчерта, че трябва да се обединят усилията на всички институции в държавата, с помощта на неправителствените организации, за да проследяват паричните потоци. В тази връзка тепърва предстои работа с Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност във връзка с последните акции на МВР.

По време на дискусията проф. Стоян Кушлев, Председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, подчерта добрите резултати, постигнати чрез сътрудничеството на Комисията с МВР. Той допълни, че престъпниците имат нови методи за пране и укриване на пари, затова и институциите трябва непрекъснато да се усъвършенстват.

На въпрос на журналисти относно натовареността на полицейските служители г-н Веселин Вучков, заместник-министър на вътрешните работи, отбеляза, че това наистина е проблем, но в момента се работи по промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които да спомогнат за решаването му.

Г-н Тихомир Безлов, Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията
От ляво на дясно: г-жа Ваня Несторова, Прокурор, Върховна касационна прокуратура; Посланик Карел ван Кестерен, Посолство на Кралство Холандия в България; Цветан Цветанов, Заместник - министър председател, Министър на вътрешните работи и д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията
От ляво на дясно: д-р Георги Петрунов, Институт по социология при БАН и научен координатор на Наръчника за разследване на изпирането на пари; г-н Георги Илиев, главен секретар на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; проф. Стоян Кушлев, председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; г-н Тихомир Безлов, Старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията и г-н Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.