Skip to main content

Противодействие на недекларираната заетост и скритата икономика в Югоизточна Европа: към по-добро управление и просперитет

16:00
Документи
Участници

Европейската комисия и други международни и местни организации определят недекларираната заетост, скритата икономика и корупцията като едни от основните пречки за установяване на траен икономически просперитет в Югоизточна Европа. Според резултатите от скорошно съвместно изследване на инициативата SELDI и Факултета по управление на Шефилдския университет скритата икономика продължава да е широко разпространена в Югоизточна Европа; тя е причината за недекларираната заетост, която е свързана с корупцията и е признак за значително разминаване между формалните и неформалните институции. Последното се дължи както на недостатъчно развитите официални институции на пазара на труда, така и на непоследователното прилагане на правилата, което често е причина за корупция. Неспадащите равнища на скритата икономика в региона в съчетание с ниското доверие към публичните институции и, в някои случаи, проблемите с националното самоопределение, водят до промени в данъчния морал и понижаване на събираемостта на данъците. Такива са основните изводи от кръглата маса, организирана от SELDI, Факултета по управление на Шефилдския университет и Центъра за либерално-демократични изследвания (CLDS), Сърбия, на 13 декември 2016 г. в Белград.

Руслан Стефанов, Координатор на SELDI и научен сътрудник по програма „Мария Кюри“ към Шефилдския университет се спря на взаимовръзките между корупцията, икономическия растеж и скритата икономика. Той отбеляза, че недекларирания данък върху доходите може да се използва за незаконна дейности. Резултатите от изследването на SELDI върху скритата икономика показват, че 81% от заетите в Косово, 75% от заетите в Турция и 51% от заетите в Сърбия частично или изцяло укриват действителната си работна заплата. Г-н Стефанов препоръча усилията и политиките да се съсредоточат както върху прилагането на закона, така и върху идентифицирането на основните рискови зони и сфери със слаба събираемост на данъците. Марко Паунович от сръбския Център за либерално-демократични изследвания (CLDS) изтъкна, че при наличие на завладяна държава, услугите, предоставяни от публичните институции, няма как да бъдат качествени, а гражданите от своя страна – доброволно да плащат данъци.

Професор Колин Уилямс от Факултета по управление на Шефилдския университет подчерта важността на начина, по който гражданите възприемат качеството на публичните услуги, извършвани в замяна на данъците, които плащат. Той наблегна на пряката връзка между лошата работа на държавните институции и ниския данъчен морал и изрази мнение, че решението трябва да се търси в насърчаване на доброто управление и засилване на ефективността на институциите. Според професор Уилямс санкциите имат само краткотраен ефект и дори могат да доведат до отрицателни последици в дългосрочен план. Развитието на мерките за разкриване на недекларираната заетост дава по-добри резултати от въвеждането на по-строги санкции. В заключение той изтъкна, че ключът към успеха се крие в преориентиране на държавните институции към по-добро обслужване на гражданите.

Д-р Питър Роджърс, преподавател по стратегия и международни икономически отношения във Факултета по управление на Шефилдския университет се спря подробно на ползите, които биха последвали, ако спазването на трудовото и данъчното законодателство се превърне в ангажимент и дълг на цялото общество. Според него са необходими информационни кампании, насочени към младите хора, което би довело до промяна на нормите и ценностите в обществото. Д-р Роджърс даде примери за взаимодействие между бизнеса и гражданите, водещо до свиване на скритата икономика. Той призова гражданските организации, включително и мрежата SELDI, да оказват натиск върху институциите за промяна на начина им на работа, подобряване на данъчната справедливост и ранна намеса (напр. програми за данъчно образование).

Членовете на SELDI и представителите на гражданските организации също споделиха своя опит и изследвания по темата. Всички участници в кръглата маса подкрепиха извода, че скритата икономика в Югоизточна Европа не е просто резултат от преднамерения избор на гражданите, мотивиран от търсенето на лична изгода, а е част от културата на населението в региона и плод на липсата на образователни инициативи с такава насоченост. По тази причина на скритата икономика може да се противодейства най-успешно с цялостна социална политика, а не с ограничени икономически или фискални мерки.


 

The Participants in the Round Table "Tackling Undeclared Work and Hidden Economy in Southeast Europe: Improving Governance and Prosperity", Belgrade, 13 December 2016
Marko Paunović, Center for Liberal-Democratic Studies (CLDS), Serbia, Ruslan Stefanov, SELDI Coordinator and Marie Curie Research Fellow at University of Sheffield, Prof. Colin Williams, Sheffield University Management School, University of Sheffield and Dragana Ilić, Legal Advisor for Business Relations, National Alliance for Local Economic Development (NALED)
Ruslan Stefanov, SELDI Coordinator and Marie Curie Research Fellow at University of Sheffield, Prof. Colin Williams, Sheffield University Management School, University of Sheffield and SELDI members and Dragana Ilić, Legal Advisor for Business Relations, National Alliance for Local Economic Development (NALED)
Ruslan Stefanov, SELDI Coordinator and Marie Curie Research Fellow at University of Sheffield and Dr. Peter Rodgers, Lecturer in Strategy and International Business, Sheffield University Management School, University of Sheffield
Brunilda Kosta, Researcher at the Albanian Center for Economic Research (ACER), Ana Mickovska-Raleva, Policy Analyst, Center for Research and Policy Making (CRPM), Ruslan Stefanov, SELDI Coordinator and Marie Curie Research Fellow at University of Sheffield and Josip Franic, Researcher at the Institute of Public Finance, Croatia

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.