Skip to main content

Противодействие на корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа

16:00

През последните десет години характеристиките и проявленията на корупцията и мерките за борба с нея в Югоизточна Европа се промениха. Политическата корупция замени дребните подкупи, предизвиквайки сериозни социални и икономически щети като по този начин тя се превърна в основен национален и международен приоритет. Акцентът на политиките се премести от хармонизиране на националното законодателство с международните стандарти към неговото изпълнение. През 2012 г. Европейската комисия прие нов подход за разширяване, който постави върховенството на закона, борбата с корупцията и съдебната реформа в основата на процеса. За да отговори на новите приоритети на политиката на ЕС, инициативата SELDI и Македонската платформа за борба с корупцията разработиха и приложиха на практика нови механизми за гражданско наблюдение и борба с корупцията.

Вторият регионален обществено-политически форум срещу корупцията предостави на политиците и гражданското общество точна картина на корупционната среда в региона, актуални данни за корупционния натиск според Системата за мониторинг на корупцията (СМК) в Югоизточна Европа 2016 и препоръки за подобряване на мерките за борба с този феномен. Участниците във форума подчертаха, че критичните сектори с висок корупционен риск трябва да бъдат разглеждани с приоритет. Специален фокус бе поставен върху завладяването на държавата, съдебната система и ролята на гражданското общество. Събитието, което се проведе на 29 и 30 септември 2016 г. в Скопие, събра над 100 представители на европейски и национални институции, както и неправителствени организации.

Инициативата SELDI призова държавните институции да разпознаят гражданското общество като техен партньор в борбата с корупцията и равнопоставен участник в процеса на реформи. Участниците се съгласиха, че политизацията е основният инструмент за завладяване на държавата и често проблемът се крие не в липсата на институционален капацитет, а в начина, по който той се използва. В тази връзка участниците посочиха, че държавните институции и в частност съдебната система биха могли да подобрят своята ефективност само чрез добро управление, лидерство и функционираща система за вътрешен интегритет

Участниците по време на втория регионален обществено-политически форум "Противодействие на корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа", Скопие, 29-30 септември 2016 г.
Участниците по време на втория регионален обществено-политически форум "Противодействие на корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа", Скопие, 29-30 септември 2016 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.