Skip to main content

Арсеналът от инструменти на Кремъл за оказване на влияние и натиск представлява постоянно разрастващ се източник на хибридни заплахи. Въпреки че тези заплахи обикновено не включват враждебни военни действия, въздействието им върху страните, срещу които са насочени, са зловредни и широкообхватни. България продължава да е сред най-уязвимите към руско зловредно влияние страни – членки на ЕС. Укрепването на устойчивостта на държавните институции и обществото като цяло към подривни действия от страна на чужди държави изисква цялостен подход, базиран на повишена обществена чувствителност към хибридните заплахи и последователни усилия за увеличаване на общественото доверие в процесите за разработване на политики.

На 15 юни 2022 г., Центърът за изследване на демокрацията организира интердисциплинарен семинар относно дезинформацията и употребата на неконвенционални оръжия за спонсорирани от държавата покушения като инструменти за зловредно чуждо влияние. В семинара взеха участие представители на изпълнителната власт, правоохранителните органи и службите за сигурност и експерти от академичните среди. В рамките на семинара бяха разгледани предизвикателствата, които разпространението на пропуска дезинформация създава, както и възможни мерки и подходи за тяхното предотвратяване и противодействие.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.