Skip to main content

Противодействие на изнудването и рекета: европейският опит

17:00

Класическите рекет и изнудване, намерили широко разпространение в България през 90-те години на миналия век придобиха нови форми – различни от тези от близкото минало, но в никакъв случай по-малко опасни и вредни, включващи практики за завладяване на институциите и проявяващи се в системно организирано изнудване от страна на държавни служители и лица, заемащи ръководни позиции в частния бизнес. На темата за проявлението и начините за противодействие на тези нови форми на рекет и изнудване беше посветена кръглата маса, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 19 май 2016 г. В работата на кръглата маса взеха участие изследователи от Транскрайм – Италия, представители на италианските полиция и прокуратура, представители на Апелативна специализирана прокуратура на Р. България, на главните дирекции Борба с организираната престъпност, Национална полиция и дирекция АФКОС на МВР, както и представители на инспекторатите на Министерствата на земеделието и храните и на туризма.

В встъпителното си слово, д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията подчерта важността – за практическата политика - на обсъжданата тема. Новите форми на рекет, вкл. т.нар. административен рекет, който експертите на Центъра определят като различен от традиционните, спорадични форми на корупция, са изключително опасни и изискват както навременна диагностика, така и системно противодействие.

Д-р Атанас Русев, анализатор и г-н Тихомир Безлов, старши експерт в Програма “Сигурност” на Центъра за изследване на демокрацията представиха резултатите от проучване върху практиките за рекет и изнудване в секторите „Земеделие" и „Хотелиерство и ресторантьорство" в България, с фокус върху рисковете и факторите за уязвимост в двата сектора. Г-н Тихомир Безлов направи историческа ретроспекция на организираната престъпност в България и обоснова твърдението за затихването на класическите форми на рекет и изнудване. Д-р Атанас Русев анализира новите форми на рекет и изнудване в селското стопанство. Като основни причини за съществуването им той посочи силният дисбаланс в собствеността на земята, практиката на предоставяне на европейски субсидии, липсата на асоциации на дребните производители, местната корупция и др. Беше подчертана необходимостта от даването на приоритет на разследването на организираните форми на изнудване от страна на длъжностни лица. Г-н Тихомир Безлов представи основните форми на рекет в хотелиерския и ресторантьорския бизнес. И в този сектор причините се коренят в съществането на голям сив сектор, традиционното присъствие на криминални структури, ниският капацитет и високите нива на корупция в администрацията.

Професор Стефано Бекучи от катедрата по политически и социални науки на университета в Милано и Лорела Гарофало, програмен координатор в „Транскрайм” говориха за опита на Италия по проблемите на изнудването и организираната престъпност. Професор Бекучи направи исторически преглед на основните престъпни дейности на различните мафиотски структури в Италия и на механизмите на тяхното формиране и дейност. Г-жа Гарофало представи актуалната картина на организираната престъпност в Италия - национални групи от мафиотски тип, които използват изнудването, за да контролират територията и чужди организирани престъпни групи от страните от Източна Европа и Далечния изток (Китай), които практикуват изнудване срещу граждани и срещу бизнеси в рамките на своите етнически общности. Бяха представени данни за интензивността на натиска върху гражданите и бизнеса и данни за тяхната реакция. Aктивността на мафията в различните региони на Италия е различна, като се запазва относително висока в исторически традиционните региони на дейност.

Д-р Джовани Джудиче, Директор на полицията на Агридженто, Сицилия се спря на ролята на италианската полиция в разследванията, проведени за противодействие на изнудването и рекета. Особенo важно e задъбоченото познаване от страна на полицията на всички детайли от структурата, местните особености и формите за действие на мафиотските организации. Отношението и поведението на жертвите на престъпления беше определено като един от най-важните фактори за успешна борба с мафията. В тази връзка бяха посочени мерките, които италианската държава и правосъдие прилагат, за да стимулират жертвите да свидетелстват, в това число програмата за защита на свидетели, полицейската охрана, обезщетяването за понесени щети. Важно е и отношението на обществото и в тази връзка Д-р Джудиче посочи опита на гражданските асоциации „Антимафия“ и професионалните сдружения, които ефикасно се противопоставят на действията на мафиотските структури.

Д-р Джованбатиста Тона, магистрат от Апелативния съд в Калтанисета, Сицилия и съветник в парламентарната комисия „Антимафия“ запозна участниците с постановките на италианското законодателство по отношение на изнудванията и рекета. Италианските закони предвиждат извънредно сурови наказания за извършваните престъпления, и частност по отношение на изнудването и рекета. Дейността на италианската съдебна система се основава на разбирането, че групите на мафията са динамично развиващи се компании, които непрекъснато се адаптират към промените в обществото и еволюцията на вътрешните отношения между членовете, така че формите на "участие", могат да бъдат най-различни и дори да съвпадат с обичайните обяснения за ежедневието на хората, което налага гъвкавост в определенията и прилагането на закона.

Еди Опреа, Прокурор в Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), Румъния представи някои аспекти от работата на дирекцията. Г-н Опреа запозна присъстващите с един практически случай, при който местна престъпна група е създала система за изнудване на чуждестранни бизнесмени.

Николай Найденов, Заместник-ръководител на Апелативната специализирана прокуратура на Р. България даде висока оценка на съдържанието и направените изводи и предложения в доклада на Центъра за изследване на демокрацията. В своето изказване той се спря на ролята на гражданите и на обществеността за ефикасното противодействие на проявите на рекет и изнудване от длъжностни лица и в държавната и общинската администрация.

Участниците в кръглата маса
Г-н Еди Опреа, прокурор в Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), Румъния
Д-р Джованбатиста Тона, магистрат от Апелативния съд в Калтанисета, Сицилия и съветник в парламентарната комисия „Антимафия“
Д-р Джовани Джудиче, Директор на полицията на Агридженто, Сицилия
Г-жа Лорелла Гарофало, , програмен координатор в „Транскрайм”, Италия

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.