Skip to main content

Програма за борба с корупцията в Югоизточна Европа след Пакета за разширяване 2016: Как да се прекъсне завладяването на държавата и да се постигне положителен ефект от разширяването?

16:00

В своите Пакети за разширяване от 2015 и 2016 г. Европейската комисия обяви, че до изтичането на мандата на настоящата комисия през 2019 г. няма да има по-нататъшно разширяване. Независимо че ЕС и водещите държави членки нееднократно изразяват ангажимента и подкрепата си за процеса на разширяване в Западните Балкани, гражданите и заинтересуваните организации в региона виждат замразяването на процеса като демотивираща пречка по пътя на реформите. Скорошната поредица от негативни политически и икономически събития усложни и без това сложната обща задача на гражданското общество и реформаторите в региона и ЕС да удвоят усилията за борба с корупцията и за противодействие на завладяването на държавата и да открият път към просперитета на региона.

На кръглата маса, организирана от г-жа Моника Маковей, депутат от Европейския парламент, и инициативата SELDI на 30 ноември 2016 г. в Европейския парламент, бяха набелязани необходимите стъпки за намиране на ефективни инструменти за справяне с тези предизвикателства. Във встъпителните си думи г-жа Маковей от парламентарната група на Европейските консерватори и реформисти подчерта, че публичната подкрепа е от ключово значение за постигането на успех, особено за да се потърси отговорност от политиците по време на избори. Гражданите трябва да споделят отговорността, да съобщават за случаи на корупция, а не да разчитат единствено на институциите за решаване на проблема с корупцията. Законодателството трябва да се прилага ефективно, а антикорупционната политика трябва да се формулира въз основа на оценка на корупционния риск и да се насочва към най-критичните области. Г-жа Маковей изтъкна положителната роля на Механизма за сътрудничество и проверка, но отбеляза, че през последните години се появява тенденция младите съдии и прокурори да се стремят към бързо забогатяване, което води до увеличаване на случаите и сумите на подкупите. Последователни и ефективни реформи в която и да е страна, каза тя в заключение, може да се постигат от посветени за тази цел хора на ключови позиции.

Корупцията представлява тежък системен проблем за всички страни от региона, който няма да бъде преодолян в следващите 5-10 години, дори при засилено разследване и наказателно преследване сред висшите кръгове на управление, заяви координаторът на Инициативата SELDIРуслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. Той представи основните изводи на публикувания от SELDIРегионален доклад за оценка на корупцията за 2016 г. „Скрита власт“. През последните две години се наблюдава забавяне на антикорупционните реформи, а гражданите се възприемат като жертви на своите държави, завладени от мощни политико-икономически мрежи. Средно една четвърт от населението в региона е въвлечено в корупционни сделки, което е признак за системен проблем на управлението в Югоизточна Европа. Това води до забавяне на икономическия растеж, пречи на преодоляването на бедността и засилва неравенствата в обществото. Между една трета и четири пети от населението в региона остава в неформалната икономика, което е пречка за дълготрайния растеж. Продължава и тенденцията хората да виждат емиграцията извън региона като единствена възможност за по-добър живот. Разширяването като цяло остава единствената надежда на Югоизточна Европа за евентуален устойчив просперитет. Събитията в Македония и Босна и Херцеговина от последните две години обаче доказват необходимостта реформите да продължат, а политическият ангажимент да бъде засилен. Както се отбелязва в Пакета за разширяване от 2016 г., зависимостта между върховенството на закона и икономическото развитие трябва да залегне в основата на политическия курс.

Кръглата маса предостави възможност на шест партньорски организации от SELDI да споделят предизвикателствата, пред които са изправени страните ми. Те подчертаха, че отчетност от страна на политически елит е невъзможна без ключовата роля на гражданските организации.

Сабине Званепул, координатор на Експертния център за върховенство на закона и основни права, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейската комисия закри събитието, обобщавайки основните изводи от Пакета за разширяване 2016. Тя изрази разочарование, че въпреки огромните финансови средства, вложени от ЕС, страните в предприсъединителен период са постигнали доста ограничени резултати. Задължително е всяка от тези страни да се стреми успешно да разследва случаите на корупция и да наказва участниците в корупционни сделки. Похватите, които EC използва за институционално и законодателно укрепване са процеса на либерализация на визовия режим и преговорите за присъединяване. Съюзът е готов да засили още повече диалога с гражданското общество от региона.

По време на кръглата маса „Програма за борба с корупцията в Югоизточна Европа след Пакета за разширяване 2016: Как да се прекъсне завладяването на държавата и да се постигне положителен ефект от разширяването?“, Брюксел, 30 ноември 2016 г.
По време на кръглата маса „Програма за борба с корупцията в Югоизточна Европа след Пакета за разширяване 2016: Как да се прекъсне завладяването на държавата и да се постигне положителен ефект от разширяването?“, Брюксел, 30 ноември 2016 г.
Сабине Званепул, координатор на Експертния център за върховенство на закона и основни права, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейската комисия
По време на кръглата маса „Програма за борба с корупцията в Югоизточна Европа след Пакета за разширяване 2016: Как да се прекъсне завладяването на държавата и да се постигне положителен ефект от разширяването?“, Брюксел, 30 ноември 2016 г.
Сашо Клековски, старши съветник, Македонски център за международно сътрудничество

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.