Skip to main content

Проблемът с домашното насилие и насилието основано на полов признак в контекста на спазване на правата на човека. Добри практики при подпомагане на жертвите на насилие в Норвегия

Домашното и основано на пола насилие са общозначими проблеми, противодействието на които е изведено като приоритет в документите на редица международни организации. България е сред тези страни-членки на ЕС, в които не се събират статистически данни, и липсват системни и изчерпателни проучвания за мащабите и разпространението на тези явления. Същевременно, ефективността на закрилата на жертвите на домашно и основано на пола насилие представлява съществено предизвикателство към всички заинтересовани страни, ангажирани в този процес. Центърът за изследване на демокрацията участва в инициатива, насочена към намаляване на тези дефицити.

Между 2 и 4 декември 2015 г. в София се проведе семинар с представители на заинтересованите страни, организиран от Фондация "Партньори-България" в партньорство с Академия по права на човека – Норвегия и Центъра за изследване на демокрацията. Целта на семинара беше да допринесе за развиването и повишаването на знанията и опита на професионалистите, работещи в областта, по отношение на ситуацията с домашното насилие и насилието основано на пола.

В семинара взеха участие представители на Агенция за социално подпомагане (АСП), ГД „Национална полиция“, ОДМВР – Бургас, ОДМВР – Пловдив, ОДМВР – Стара Загора, Съюз на съдиите, Софийски районен съд, Софийски градски съд, Окръжен съд – гр. Шумен, неправителствени организации, поддържащи кризисни центрове за предоставяне на услуги на жертви на насилие, както и работещи в областта на защита на правата на жертвите и човешките права като цяло. Почетен гост през втория ден от семинара беше Н. Пр. Гюру Катарина Викьор, посланик на Норвегия в България.

През първия ден от програмата участниците обсъдиха методологически аспекти и дефиниции при изследването и практическата работа по противодействие на домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП), както и текущите ситуации в България и в Норвегия по отношение на тези феномени. Вторият ден беше посветен на разглеждането на ДННОП в контекста на защитата на човешките права, както и правни аспекти на противодействието им, а по време на третия, последен ден, участниците обмениха опит в практическото подпомагане на жертви на ДННОП.
 

От ляво надясно: г-жа Радостина Азманова, г-жа Даниела Александрова, г-жа Светла Семерджиева, Н. Пр. Гюру Катарина Викьор, г-жа Славянка Иванова, д-р Даниела Коларова и г-жа Лилиан Хьорт
Участници в семинара Проблемът с домашното насилие и насилието основано на полов признак в контекста на спазване на правата на човека. Добри практики при подпомагане на жертвите на насилие в Норвегия, 2-4 декември 2015 г., София

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.