Skip to main content

Признаване на правата на еднополови двойки, сключили брак или съжителство в ЕС

23:00

През 2001 г. Холандия става първата страна в света, узаконила брачното равенство за еднополови двойки. Това създава прецедент, последван от десетки други страни както в Европа, така и извън нея. Днес двадесет и две от страните-членки в Европейския съюз вече предлагат някаква форма на узаконяване на връзките на еднополови семейства – регистрирано съжителство или брак. В същото време, изследване на ценностните нагласи на българите през 2017 г. показва, че над 75% от интервюираните са против да бъде разрешено на хора от един и същи пол да сключват брак.

На 8 ноември 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията участва в международна конференция, посветена на темата за брачно равенство, част от национална инициатива за проучване правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС. В рамките на конференцията, експерти от шест европейски държави (Холандия, Ирландия, Малта, Чехия, Румъния и България) обмениха опит в постигането на брачно равенство, засягайки темите за приложението на Директивата за свободно движение по отношение на еднополови двойки в ЕС, законодателните и институционалните пречки пред въвеждането на брачно равенство в България и други европейски държави, както и ролята на неправителствения сектор, политиците, активистите и институциите.

В рамките на събитието Лилия Драгоева, анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи резултати от първото за България проучване сред пребиваващи в страната еднополови двойки с признат брак или съжителство в друга страна - членка на ЕС. Данните сочат, че никое от правата на съпрузи и партньори, които имат в други държави, не се признава на двойките в България. Това включва право на пребиваване, упражняване на родителски права, имуществено право и право на наследяване. Интервюираните семейства свързват България със силно изразено чувство за несправедливост, поради системната дискриминация от страна на институциите, и негативната обществена нагласа и стигма към еднополовите връзки.

По време на международната конференция "Признаване на правата на еднополови двойки, сключили брак или съжителство в ЕС", 8 ноември 2018 г.
Говорителите по време на международната конференция "Признаване на правата на еднополови двойки, сключили брак или съжителство в ЕС", 8 ноември 2018 г.
Лилия Драгоева, анализатор, Социологическа програма, Център за изследване на демокрацията

С финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.