Skip to main content

Приоритети пред националния климатичен план до 2030 г.: децентрализация и декарбонизация

На 19 юни 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Приоритети пред националния климатичен план до 2030 г.: децентрализация и декарбонизация”. Експерти на Центъра представиха, на основата на три сценария от европейския модел за развитие на електроенергийния сектор SEERMAP, основните тенденции и пречки пред енергийната децентрализация в България. В дискусията участваха представители на всички заинтересовани държавни институции: Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Основните предложени от участниците точки, в които трябва да се търсят решения при разработването на Националния план за енергия и климат са интегрираната работа на ресорните министерства и заинтересовани страни, включително приобщаване на общините към процеса; преодоляване на спада в растежа на ВЕИ сектора по устойчив начин чрез работа върху намаляване на административни и други пречки; създаване на стимули и осигуряване на регулаторна рамка за инвестиции в енергийни кооперативи, както и намаляване на дела на енергийно бедните и уязвимите групи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.