Skip to main content

Приобщаване на ромите отвъд Дунава: обмен на добри практики и модели на социално предприемачество между Румъния и България

17:00

С оглед на факта, че по-голямата част от ромското население в Европа е концентрирано в Дунавския регион (80%), изграждането на рамка за взаимодействие и обмен на добри практики и знания е от изключително значение за промотирането на ефективни политики за ромска интеграция в региона. Макар значителен брой инициативи за ромско включване да получават подкрепа чрез европейско финансиране през последните години, техният ефект в южната част на Румъния остава ограничен. Докато румънското гражданско общество въвежда успешно социално-икономически инициативи (като малките ромски занаятчийски кооперации на Романо Бутик), общините изостават в осигуряването на подобрен стандарт на живот за ромските общности. От друга страна, през последните години град Каварна се превърна в модел за всеобхватен подход към ромското приобщаване в България. Въпреки това, социално-икономическите инициативи на юг от Дунава все още не достигат до достатъчно голям брой ромски общности.

С цел улесняване взаимнополезния обмен на опит между общини, гражданско общество и ромски предприемачи от България и Румъния, на 1 февруари 2016 г.Румънският център за европейски политики, Романо Бутик и Центърът за изследване на демокрацията започнаха инициатива Приобщаване на ромите отвъд Дунава: обмен на добри практики и модели на социално предприемачество между Румъния и България. Тя цели да документира процеса и откритията, да насърчи съвместните проекти (също в Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България) и да разпространи резултатите и подходите за ефективен достъп до европейски и национални фондове за ромите в Дунавския регион.

Дейностите в рамките на инициативата ще бъдат изпълнени в рамките на шест месеца и ще се фокусират върху:

  • Определяне на делегацията за участие във визита за обмен на добри практики в Каварна, съставена от представители на три малки общини от Румъния и две от България.
  • Изготвяне на доклад за модела на добри практики от Каварна – инвестиции, изпълнени проекти, достъп до фондове от страна на общината.
  • Организиране на двудневен семинар в Каварна за обмен на добри практики на база на опита на Каварна в ромската интеграция и успешните ромски предприемачески модели в Румъния, които могат да бъдат приложени в Каварна и в други български общини.
  • Изготвяне на допълнителен доклад за добри практики – възможности за сътрудничество и за финансиране за ромска интеграция на общности в Дунавския регион на България и Румъния.

Проектът е насочен пряко към представители на местните власти, гражданското общество и ромските предприемачи от шест малки общини в Южна Румъния и Северна България. Непряко, той ще обхване над 50 общини, неправителствени организации, работещи с роми и ромски предприемачи в Дунавския регион.

* Проектът е част от START – Проектен фонд за Дунавския регион, частично финансиран от Европейския съюз и град Виена.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.