Skip to main content

Прилагане на общи подходи за добро управление и противодействие на корупцията в Югоизточна Европа

09:30
Участници

От началото на века Югоизточна Европа извървя дълъг път в областта на антикорупцията, но усилията за борба с това явление през последните пет години търпят стагнация и дори спад. Това потвърждава, че антикорупцията не е крайна цел, а непрекъснат процес на отстояване на демокрацията и взаимен контрол на властите.

На 26 май 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с дванадесет партньорски организации от десет съседни държави, стартира регионалната инициатива „R2G4P – платформа за регионално публично-частно партньорство и добро управление“. Инициативата има за цел да стимулира антикорупционната дейност в региона чрез сътрудничество между гражданското общество и държавните институции, което да доведе до създаване на общи антикорупционни подходи и методи. Ще бъде поставен акцент върху превенцията на злоупотребите и корупцията при обществените поръчки с оглед на предстоящото увеличаване на европейските инфраструктурни фондове до 2025 г. Същевременно ще се работи за подобряване отчетността на държавните институции и за укрепване на гражданското общество в региона.

В обръщението си, проф. Алина Мунджиу-Пипиди, директор на Европейския изследователски център за антикорупция и държавност към Колежа по управление „Херти“, Берлин, изтъкна належащата необходимост от промяна на поведението и активизиране на гражданското общество. Тя отбеляза, че приемането на нови закони в държави, където регулаторните и правоприлагащите органи са слабо ефективни, е крайно недостатъчно. Сред останалите основни предпоставки за установяване върховенството на закона са независимостта на съдебната система и свободата на медиите. Участниците в конференцията подчертаха, че правителствата и структурите на гражданското общество трябва да успеят да въвлекат гражданите в антикорупционния дебат, за да създадат обществен натиск за реформи. Всички равнища и сфери на управлението следва да бъдат обект на обществен контрол, който да се осъществява посредством практични инструменти за измерване на корупционните рискове, натиск и практики.

Трайчо Трайков, кмет на район „Средец“ в Столична община, и Джулио Венери, ръководител на Центъра за тематична експертиза в Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия, изразиха загриженост относно текущата геостратегическа ситуация, която може да доведе до още по-значително повишаване на корупцията и завладяването на държавата. В този контекст е важно Европейският съюз да продължи да подкрепя равновесието между властите на национално ниво и да гарантира стабилна многопартийна система. 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.