Skip to main content

Преодоляване на различията между европейските политики за енергийна сигурност и климатичен преход

09:30
Брюксел
Участници

В момента Европа е изправена пред тежка енергийна криза и перспектива косвено да финансира руската военна агресия в Украйна. Необходимо е „дълбоко отделяне“ от Русия, за да се прекратят военните действия. Това би довело до краткосрочни икономически загуби за Европа и западното общество, но би гарантирало дългосрочна сигурност. Към момента, на Кремъл са му нужни 200 млн. долара на ден, за да поддържа конфликта, а Европа изпраща на Русия около 900 млн. долара на ден за доставки на енергия. Необходимо е предприемането на координирани мерки в областта на климата и енергетиката, тясно свързани с изграждането на ВЕИ капацитет и декарбонизация на сектора, но не трябва и да се пренебрегва борбата с корупцията и изпирането на пари, която е наложителна в рамките на намаляването на зависимостта от Русия, особено в Източна Европа.

Това са само част от изводите от конференцията „Преодоляване на различията между европейската политика за енергийна сигурност и климатичен преход “, която се състоя в Брюксел, на 29 март 2022 г. Събитието беше организирано от EURACTIV България и Европейската народна партия. Участие взеха Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите на България, Мишел Корнет, консултант „Енергетика и Климат“ към CLIMACT, Тимон Венерт, старши изследовател към Wuppertal Institute, Мария Пащукова, съветник по климатични политики към E3G, Бас Ейкаут, член на Европейския парламент, Александр Вондра, член на Европейския парламент, Радан Кънев, член на Европейския парламент, Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, и Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат" на Центъра. Дискусията беше модерирана от Георги Готев, създател и издател на EURACTIV България.

Бяха очертани ключови препоръки за преразглеждане на европейската схема за търговия с емисии и как могат да бъдат привлечени инвестиции във възобновяемия енергиен сектор и да бъде оползотворен целия потенциал, не само за производство на енергия, но и за енергийна ефективност, за съхранение на енергия и за умни мрежи. Това би представлявало основна стъпка към отдалечаването от руските енергийни доставки и би допринесло ЕС да не изпадне в зависимост от други страни. Координация на усилията по тези направления е необходима и може да бъде създаден инструмент за целия ЕС за действително управление на нашите политики за енергийна и климатична сигурност.

(Л-Д): Георги Готев, създател и издател на EURACTIV България, Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, Бас Ейкаут, член на Европейския парламент, Радан Кънев, член на Европейския парламент, и Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат" на Центъра
Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, и Бас Ейкаут, член на Европейския парламент
Радан Кънев, член на Европейския парламент, и Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат" на Центъра
Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията
(Л-Д): Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, Бас Ейкаут, член на Европейския парламент, Радан Кънев, член на Европейския парламент, и Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат" на Центъра

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.