Skip to main content

Преходът към зелена икономика в Югоизточна Европа

10:45

По-малко от десет години остават до 2030 г., а голяма част от електроенергията на страните от региона на Югоизточна Европа все още се произвежда от застаряващи централи, използващи лигнитни въглища за гориво. Въпреки това, благодарение на Европейския зелен пакт, енергийният пейзаж е обект на ускорени промени: ЕС прие по-амбициозна цел за намаляване на емисиите за 2030 г. (-55% в сравнение с нивата от 1990 г.) и дългосрочна цел да бъде въглеродно-неутрален до 2050 г.

По време на онлайн конференция на 17 юни 2021 г., участниците обсъдиха възможностите и предизвикателствата в енергийния сектор за страните от Югоизточна Европа и подчертаха възможните пътища, по които България, Хърватия, Гърция и Румъния могат да поемат, за да направят икономиките си по-зелени. Дискусията беше фокусирана върху различните възможности за устойчиво възстановяване след разрушителните ефекти на пандемията от Covid-19 и ускоряването на интеграцията на възобновяемите енергийни източници в националните енергийни системи. Събитието включваше и базиран на факти диалог относно реализиране на Зеления пакт в Югоизточна Европа и предостави пространство за насърчаване на приобщаващи коалиции, с участието на правителства, институции на ЕС, доставчици на комунални услуги, мозъчни тръстове, неправителствени организации и граждани.

Онлайн дискусията събра експерти от четирите страни от Югоизточна Европа, включително д-р Радостина Примова и Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията в България, Хрвое Доротич от Факултета по машиностроене и военноморска архитектура (FSB) към Загребския университет, Димитри Лалас от Националната обсерватория в Атина (NOA), Раду Дудау от Групата за енергийна политика (EPG) в Румъния. Диалогът беше допълнен от Тоби Котюр от E3 Analytics и Зузана Пато от Проектът за регулаторна помощ, които представиха изчерпателно перспективите пред пазара на търговски фотоволтаични продукти в региона на Югоизточна Европа.

С тази заключителна конференция, европейският изследователски екип завърши успешно тригодишният си проект, наречен „Диалог за енергиен преход в Югоизточна Европа“. Проектът беше ръководен от Agora Energiewende и изпълнен от CSD, EPG, NOA и FSB.

Снимка: Southeast Europe Energy Transition Network (SE3T.net)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.