Skip to main content

Приобщаването на ромите е стратегически важна тема и публичните инвестиции заемат все по-ключова роля в тази област. Новият програмен период (2014-2020) акцентира все повече на важността и ролята на местните власти като движещия фактор зад всеобхватни и дългосрочни публични инвестиции за развитие.

На 4 декември 2015 г. се проведе кръгла маса с представители на местната власт в област Стара Загора, организирана от сдружение Свят без граници в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията. Целта на дискусията беше да се представи изследването за ефектите от публични инвестиции в ромските общности и да се дискутират начините за повишаване на нивата и ефективността на тези инвестиции на местно ниво.

В срещата участваха заместник областния управител на Стара Загора, представители на община Раднево, общински съветници от община Николаево, представители на Международен младежки център и Амалипе, както и представители на институциите Регионален инспекторат по образование, Бюро по труда, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция.

Беше представено изследването на Центъра за ефектите от всеобхватни публични инвестиции в ромски общности “Социално-икономическите ефекти на публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна”.

Участниците в дискусията обсъдиха спецификите на ромското включване в област Стара Загора и конкретни начини на повишаване на нивата и ефективността на инвестициите в ромските общности. Признатата нужда от инвестиции е обвързана с процеса на решаване на проблема с незаконните постройки в квартал Лозенец в град Стара Загора.

Обсъдени бяха и съществуващите финансови механизми на местно ниво, необходимостта от разработването на общински планове за интеграция, които разкриват възможности за финансиране на партньорски проекти между общината и НПО. Крайният срок за подаване на тези проекти е 29 април. Съществува и възможност по мярка “Интеграция” за финансиране на проекти за общностно развитие.
 

От ляво надясно: г-н Ганчо Илиев, доц. Андрей Нончев и г-жа Ива Александрова
Участници в кръглата маса на тема повишаване ефективността на публичните инвестиции в ромски общности

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.