Skip to main content

Подпомагане интеграцията на получили международна закрила лица чрез разработване и прилагане на обучения за прием и интеграция

На 30-ти и 31-ви март 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията стана домакин на първия семинар, проведен в рамките на международна инициатива за разработване и прилагане на обучения за прием и интеграция на лица, получили международна закрила, която се реализира в България, Гърция, Испания, Италия и Малта. От страна на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията участие в срещата взеха д-р Мила Манчева, Старши изследовател, и Лилия Драгоева, Сътрудник, както и следните партньори: Катерина Стоянова и Мария Петрова от СиВиЕс – България; Анна Италиа и Луиджи Белези от Ченсиз, Италия; Мария Самара от Елиамеп, Гърция; Надина Кристопулу от Мрежата Мелиса, Гърция; Роза Аньо и Йоана Лумбиерес от Каталунската комисия за подпомагане на бежанци, Испания. По време на семинара бяха представени и дискутирани както тенденциите в миграцията, свързана с търсене на убежище, така и системите за прием и интеграция на бежанци в петте страни-участнички в инициативата. В допълнение се състоя дискусия относно методологията за предстоящо провеждане на национални обзорни изследвания за обучителните нужди на търсещи убежище и получили международна закрила лица, с цел да се осигури основа за разработване на приложими обучителни модули в страните в нужда.

Мила Манчева, Старши изследовател в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, откри събитието с представяне на рамката на инициативата, фокусирайки се върху нейните цели и основни дейности. В хода на следващите сесии италианският и испанският изследователски екипи очертаха ситуацията с бежанците и търсещите закрила лица в техните страни. Анна Италиа и Луиджи Белези от Ченсиз представиха италианската Система за закрила на бежанци и търсещи закрила (SPRAR) и поставиха акцент върху ролите, които различните национални, местни и неправителствени организации и актьори имат по отношение адресиране нуждите на бежанци и търсещи закрила лица. Роза Аньо и Йоана Лумбиерес от Каталунската комисия за подпомагане на бежанци очертаха накратко системата за прием на бежанци в Каталуния и откроиха разликите между системите за прием и интеграция в Испания.

Вторият ден на семинара беше открит от Мила Манчева, която представи структурата на изследователската методология за предстоящото провеждане на национални обзорни изследвания на обучителните нужди на бежанци и съществуващите механизми за предоставяне на обучения. Сесията приключи с обсъждане на най-подходящите изследователски подходи, които да бъдат възприети във всяка една от петте страни-участнички. В хода на следващата сесия Мария Самара от Елиамеп и Надина Кристопулу от Мрежата Мелиса направиха преглед на ситуацията с бежанците и търсещите закрила лица в Гърция, а Катерина Стоянова от СиВиЕс – България представи накратко българската ситуация. Изследователите и от двата екипа подчертаха, че противоположно на Испания и Италия, съществуващите системи в двете балкански държави са по-скоро фрагментирани и в тях липсват ясни и лесно проследими правила и процедури. Въпреки това г-жа Кристопулу обърна внимание, че общината в Атина е активно ангажирана с подкрепа за предоставянето на услуги и различни дейности на бежанското и търсещо закрила население в града.

Участниците в семинара, 30-31 март 2017 г., София
Д-р Мила Манчева, старши анализатор, Социологическа програма, Център за изследване на демокрацията
Участниците в семинара, 30-31 март 2017 г., София
Анна Италиа и Луиджи Белези от Ченсиз, Италия
Роза Аньо и Йоана Лумбиерес от Каталунската комисия за подпомагане на бежанци, Испания

С финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” на

Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.