Skip to main content

Според изследването Balkan Barometer 2016 на Регионалния съвет за сътрудничество, корупцията остава един от най-наболелите проблеми за хората от Западните Балкани. Данните от мрежата на Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) също сочат покачване или в най-добрия случай запазване на нивата на корупционна виктимизация в периода 2014 – 2016 г., което въпреки положителните тенденции в някои от държавите в региона, показва влошаване по отношение на върховенството на закона и демократичното развитие. Стратегията за Югоизточна Европа 2020, която акцентира върху съживяване на икономиката и подобряване на управлението в региона е опит за преодоляване на проблемите. Икономическият растеж, който е приоритет и на Берлинския процес, е непостижим без да се подобри управлението, да се снижи равнището на корупцията и да се предприемат мерки срещу завладяването на държавата. Най-важният външен фактор за реформите е Европейският съюз, но ключова роля играят регионалните граждански организации, чиято най-неотложна задача е да се заемат с решаването на актуалните проблеми и последователно да издигат доброто управление като регионален и европейски приоритет.

Тези и редица други въпроси бяха обсъдени на кръгла маса на 19 юни 2017 г. в Белград, организирана от Центъра за изследване на демокрацията и мрежата SELDI с подкрепата на Регионалния съвет за сътрудничество (RCC). В дискусиите взеха участие представители на RCC, Агенцията за борба с корупцията на Сърбия, Делегацията на ЕК в Белград, Департамента по правосъдие на САЩ, сръбски неправителствени организации и членове на мрежата SELDI. Резултатите и изводите от дискусиите ще бъдат използвани като база за по-нататъшната работа на SELDI в региона и при сътрудничеството между правителствата и неправителствените организации за противодействие на корупцията.

Един от изводите на кръглата маса бе, че неспадащото равнище на административната корупция е едно от условията за завладяването на държавите в региона. Затова Берлинският процес трябва да следва влаганите от години усилия от страна на ЕК за подобряване на управлението, като се акцентира върху две области. От една страна, трябва да се въведат мерки за системно противодействие на подкупите и дребната корупция чрез подобряване работата на администрацията и свиване на сивата икономика. От друг страна, ЕС и правителствата на държавите в региона трябва да насочат наказателноправните си действия основно към корупцията по високите етажи и случаите на завладяване на държавата. Явлението завладяване на държавата подкопава самата основа на управлението, тъй като държавните институции биват използвани от определени групи в техен частен интерес и в ущърб на обществения. С тази цел е необходимо да се задълбочи партньорството между регионалните мрежи на гражданските организации, европейските институции и правителствата на държавите в региона.

Държавните елити в страните от Западните Балкани разбират ползите от сближаването и членството в ЕС, но в същото време се опитват да избягат от необходимите реформи, свързани с тях. Както Европейската комисия, така и отделните страни – членки на ЕС трябва внимателно да направляват очакванията от Берлинския процес, така че усилията, насочени към по-ефективно управление на икономиката и икономическия растеж, да не бъдат за сметка на цели като върховенството на закона и ефективността на държавната администрация. В същото време Европейската комисия трябва по-ясно и видимо да заяви подкрепата си и с повече решителност да застава зад гражданските организации, особено зад онези, работещи в областта на антикорупцията и доброто управление, когато към тях се отправят нападки и се обявяват за чуждестранни агенти. Неправителствените организации, от своя страна, трябва да се стремят да създават стабилни връзки в национален и регионален мащаб, за да получат по-широка обществена подкрепа. Те трябва да продължат да си сътрудничат още по-усилено с националните институции с цел постигане на висок стандарт на прозрачност.

По време на откриването на кръглата маса "Подобряването на демократичното управление като предпоставка за икономически растеж на Югоизточна Европа: съвременни политики и бъдещи перспективи", Белград, 19 юни 2017 г.
Руслан Стефанов, координатор на SELDI и директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
Участниците в кръглата маса "Подобряването на демократичното управление като предпоставка за икономически растеж на Югоизточна Европа: съвременни политики и бъдещи перспективи", Белград, 19 юни 2017 г.
По време на кръглата маса "Подобряването на демократичното управление като предпоставка за икономически растеж на Югоизточна Европа: съвременни политики и бъдещи перспективи", Белград, 19 юни 2017 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.