Skip to main content

Подобряване на положението на пострадали от престъпления и сътрудничество между заинтересованите страни

23:00
Документи
Участници

Нужно е подобряване на практическите умения на институциите за работа с жертви на престъпления и на домашно и основано на пола насилие. Около този извод се обединиха участниците в двудневното обучение, проведено на 22-23 януари 2019 г. от Центъра за изследване на демокрацията. То събра представители на Министерството на вътрешните работи, на Агенцията за социално подпомагане, на Омбудсмана, на Държавната агенция за бежанците, на Държавната агенция за закрила на детето, на Националната следствена служба, на Националната комисия за борба с трафика на хора, на медицински заведения и на неправителствени организации.

Във встъпителните си думи старши комисар д-р Благородна Макева-Найденова, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), МВР, се спря на сътрудничеството между Центъра за изследване на демокрацията и ГДНП в изготвянето на общ механизъм за насочване на пострадали, брошура за правата на тези лица и мобилно приложение. Старши комисар Макева подчерта и ролята на ГДНП в организирането и провеждането на обучението и пожела успех на участниците в диалога и обмяната им на опит за подобряване на положението на жертвите.

В първия ден на обучението Миряна Илчева, старши анализатор в Правната програма на Центъра, очерта правната и етична рамка на защитата на жертвите и представи параметрите на инициативата, в рамките на която се провежда обучението. Инспектор Десислава Викторова, сектор „Престъпления против личността“, Главна дирекция „Национална полиция“, и инспектор Пенка Стоянова, отдел „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, Национален координатор по въпросите на домашното насилие в МВР, се спряха на вътрешните актове на МВР и други институции, координиращи работата по закрила на пострадалите, и основните трудности, които полицаите и другите служители на първа линия изпитват в реакцията на сигнали за насилие. В подробности бе разгледана работата по случаите на сексуално насилие и повторната и вторична виктимизация, на която са подложени жертвите. Проведени бяха ролеви игри, в които участниците обсъдиха особеностите на заповедите за незабавна защита от домашно насилие и работата с различни уязвими групи пострадали.

През втория ден на обучението експертите обучители представиха различните координационни механизми между институциите при работа с пострадали, включително деца. Дияна Видева, член на Управителния съвет на Асоциация „Деметра“ представи гледната точка на неправителствените организации при взаимодействието с компетентните власти.

Описани и обсъдени бяха три казуса, два за домашно насилие и един за убийство, в които институции и НПО следват различни модели на взаимодействие и работа с пострадали и показват различни слабости в тяхната защита и подкрепа. В последвалата дискусия участниците споделиха личен опит и случаи на работа с жертви на престъпления и домашно насилие, и изразиха своята благодарност за дадените им практически насоки. Споделени бяха идеи за следващи обучения, както и за координационни механизми в медицинските заведения за работа с пострадали от насилие и насочването им към правоохранителните органи.

Участниците по време на обучителния семинар, 22-23 януари 2019 г., София
Участниците по време на обучителния семинар, 22-23 януари 2019 г., София
Участниците по време на обучителния семинар, 22-23 януари 2019 г., София

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.