Skip to main content

Подготовка и подобряване на проекта на Антокорупционна стратегия на Република Македония 2016-2019

На 9 септември 2015 г. в Скопие се състоя среща между г-н Руслан Стефанов, координатор на инициативата SELDI и директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и г-жа Емина Нурединоска, ръководител на Отдела за гражданско общество на Македонския център за международно сътрудничество (МЦМС), партньор на SELDI, с Македонската държавна комисия за борба с корупцията. Целта на срещата беше да се подпомогне съставянето на следващата Антикорупционна стратегия на Република Македония. Председателят на Комисията представи проекта на новата Стратегия и подчерта петте сфери на работа, на които Комисията ще отдели особено внимание до 2019 г. Г-н Руслан Стефанов представи работата на SELDI в Югоизточна Европа, като отбеляза ключовите точки, засягащи Македония в регионален аспект.

Той подчерта, че би било добре Стратегията да се опре на трите основни препоръки на Регионалния антикорупционен доклад на SELDI:
• Ефективно преследване на корупцията по високите етажи на властта.
• Учредяване на независим механизъм за наблюдение на корупционната и антикорупционната дейност, който да работи на национално ниво, да предоставя изчерпателна информация и анализ, както и да съчетава анализ на нивото на корупция и антикорупционните политики. Този механизъм трябва да бъде прилаган от граждански организации и мрежи и да бъде независим от пряко държавно финансиране.
• Ключови сектори, силно застрашени от корупция или от „завладяване на държавата“, като например енергийния сектор, трябва да бъдат адресирани с предимство.

Обсъждането на новата Стратегия продължи на специално организиран семинар в град Струга, организиран от македонската Държавна комисия за борба с корупцията и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
During the event "Preparation and Improvement of the Draft National Program for Prevention and Reduction of Corruption and Prevention and Reduction of Conflict of Interest 2016 – 2019"
During the event "Preparation and Improvement of the Draft National Program for Prevention and Reduction of Corruption and Prevention and Reduction of Conflict of Interest 2016 – 2019"
During the event "Preparation and Improvement of the Draft National Program for Prevention and Reduction of Corruption and Prevention and Reduction of Conflict of Interest 2016 – 2019"

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.