Skip to main content

Перспективи пред енергийната и климатичната сигурност в Европа

11:00
София

Климатичният и енергийният преход на Европа се сблъсква с все по-силни геополитически и геикономически предизвикателства в контекста на възобновената надпревара за глобално надмощие. С пакета „Подготвени за цел 55“ (Fit-for-55 package), Европейският съюз цели да ръководи процеса за достигане на въглеродна неутралност и енергийна устойчивост, без да излага на риск работните места и благоденствието на европейските граждани. Концентрирането на минерални ресурси и суровини в ръцете на малък брой авторитарни държави като Русия и Китай и тяхната прекалена зависимост от изкопаеми горива влошава рисковете за климатичната и енергийната сигурност. В същото време, нарастващия скептицизъм в региона на Централна и Източна Европа може да забави изпълнението на Европейския зелен пак. Енергийната криза в Европа ясно напомни, че трилемата на енергийната политика за достъпност, енергийна устойчивост и сигурност далеч не е намерила своето решение.

На 1 декември 2021 г., Центърът за изследване на демокрацията и Фондация „Конрад Аденауер“, София, организираха международна конференция, която обсъди рисковете пред енергийната и климатичната сигурност в Европа и в България. Центърът за изследване на демокрацията представи последното си проучване озаглавено За цялостно зелено възстановяване на България, което посочва основните елементи за една нова стратегия за климатична и енергийна сигурност. Проучването изяснява нужните ключови стъпки за преодоляването на енергийната криза по енергийно ефективен начин, като ускорения отказ от въглищата преди 2030 г., избягването на зависимост и загуби от природен газ, по-амбициозно преминаване към възобновяема енергия (включително разработването на нови възможности като офшорен вятър), инвестирането в устойчивостта на електропреносната мрежа и преодоляването на енергийната бедност.

Хибридното събитие събра експерти от цяла Европа, сред които Марк-Антоан Еил-Мазега, директор на Програмата „Енергетика и климат“ във Френския институт за международни отношения, д-р Кристиан Редл, старши експерт по въпросите на енергийното сътрудничество в Европа в института „Агора Енергивенде“, и Филип Купфер, търговски съветник в Посолството на Австрия в София, Мартин Димитров, председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към Народното събрание (2009 – 2013), Делян Добрев, министърът на икономиката и енергетиката (2012 – 2013) и председател на Комисията по енергетика и климат към Народното събрание (2014 – 2017), Трайчо Трайков, министърът на икономиката и енергетиката (2009 – 2012), и д-р Иван Иванов, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.