Skip to main content

Откриване и борба с данъчните измами и корупцията в данъчната система

Центърът за изследване на демокрацията организира работно посещение на двама експерти от Швейцарската данъчна администрация в България. На 15 октомври 2015 г.г-н Емануел Лаубер, директор на отдела по наказателни дела и разследвания и г-н Дитер Крехенбюл, заместник-ръководител на същия отдел участваха в Годишната среща на Националната агенция по приходите. Пред аудитория от над 50 данъчни директори, главни и старши инспектори от регионалните структури на НАП те представиха институционалната рамка на Швейцарската данъчна система и опита си в използването на различни методи за борба с данъчни измами и неправомерно избягване на плащане на данъци.

Въпреки че Швейцария и България се различават значително като конституционно и териториално устройство, предварителният анализ показа, че има достатъчно много ноу-хау и опит, който може да бъде полезен и директно трансфериран в България, особено имайки предвид нарастващото значение на трансферното ценообразуване между фирми в двете страни.

Особен интерес предизвика представянето на швейцарския опит за управление на риска от корупция в данъчната администрация чрез увеличаване на доверието и включването на множество обратни връзки от гражданите и фирмите. Използват се известни методи като ротация на длъжностите и локациите, работа в екип и използването на съвременни технологии и големи бази данни.

На 15 и 16 октомври 2015 г. швейцарските експерти проведоха и срещи с ръководството на НАП – изпълнителния директор на Агенцията и директорите на дирекциите за вътрешен контрол, оценка на риска и анализи и политики.

Г-н Емануел Лаубер, директор на отдела по наказателни дела и разследвания на Швейцарската данъчна администрация
Г-н Дитер Крехенбюл, заместник-ръководител на отдела по наказателни дела и разследвания на Швейцарската данъчна администрация

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.