Skip to main content

Балканският регион е кръстопът за трафика на много незаконни стоки и основен маршрут за нелегалното превеждане на мигранти, които се опитват да се установят в Западна Европа. Същевременно войната в Украйна повиши заплахите от организираната престъпност в региона, който е особено уязвим и все още не разполага с необходимия инструментариум за противодействие на негативните тенденции, свързани с организираната престъпност и корупцията в морските пристанища, проституцията и трафика на хора, трафика на наркотици, връзките между футболното хулиганство, политиката и насилствените престъпления, рекета и незаконната търговия.

На 14 юли 2022 г. Центърът за изследване на демокрацията и Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GI-TOC) проведоха международна конференция, посветена на организираната престъпност в Балканския регион. В събитието взеха участие представители на правителството, академичните среди, медиите и гражданското общество, които подчертаха необходимостта от изграждане на глобална стратегия за борба с организираната престъпност. Основен градивен елемент за постигането на тази цел е подобряването и разширяването на междуинституционалното сътрудничеството както на национално, така и на регионално равнище.

Международна конференция „Организирана престъпност и корупция на Балканите: Тенденции и перспективи“, София, 14 юли 2022 г.
Фатжона Медждини, директор на Обсерваторията за Югоизточна Европа, GI-TOC, д-р Атанас Русев, директор на Програма "Сигурност", Център за изследване на демокрацията, Димитър Калганджиев, заместник-директор на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", д-р Александър Герганов, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията, и Стефан Ралчев, научен сътрудник, Програма "Сигурност", Център за изследване на демокрацията
(Л-Д): Саша Джорджевич, координатор на терен за Сърбия и Черна гора, Глобална инициатива срещу транснационалната организирана престъпност, Косьо Иванов, старши анализатор, GI-TOC, Сладжана Тасева, регионален експерт по антикорупция на GI-TOC, Тихомир Безлов, старши сътрудник, Програма "Сигурност", Център за изследване на демокрацията, и Трпе Стояновски, съветник, GI-TOC
По време на международната конференция „Организирана престъпност и корупция на Балканите: Тенденции и перспективи“, София, 14 юли 2022 г.
Международна конференция „Организирана престъпност и корупция на Балканите: Тенденции и перспективи“, София, 14 юли 2022 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.