Skip to main content

Оценка на завладяването на държавата и корупцията на секторно равнище в Европа

14:00

Завладяването на държавата е отчетлива заплаха за сигурността на Европейския съюз, тъй като върховенството на закона има ключова роля за оцеляването и развитието му. В подкрепа на европейските и националните институции SceMaps разработи иновативен инструмент за противодействие на риска и елиминиране на корупцията и завладяването на държавата, който прави оценка на публичните политики като използва взаимосвързани данни за действителната собственост, медийното отразяване и обществените поръчки в най-уязвимите сектори.

На 29 април 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията организира международна конференция, на която беше представен новият Интегриран инструмент за диагностична оценка на завладяването на държавата на равнище икономически сектори, изграден върху три допълващи се методологии за анализ, мониторинг и превенция на завладяването на държавата на секторно равнище. По време на събитието бяха представени аналитично извлечените ключови приоритети и необходими политически действия за ефективен мониторинг и оценка на завладяването на държавата. Терминът се възприема като „комбинация от различни форми на корупция, които имат единствената цел да осигурят на едро (по подразбиране) дългосрочни привилегии на облагодетелстваните, използващи държавната власт за частна полза“.

В конференцията взеха участие д-р Анита М. Хипър, ръководител на отдел „Борба с корупцията“, ГД „Миграция и вътрешни работи" на Европейската комисия, Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, и Рамона Стругариу, член на групата на Renew Europe в Европейския парламент, на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и на Международната група за борба с корупцията. В дискусията, модерирана от Лаура Щефан, изпълнителен директор и координатор по въпросите за върховенството на закона и борба с корупцията в Expert Forum, Румъния, се включиха д-р Тодор Галев, директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията, Сорин Йоница, председател на Expert Forum, и Мартин Цанов, главен изпълнителен директор на BizPortal.

В контекста на нарастващото противопоставяне между авторитаризъм и демокрация в световен мащаб, борбата с корупцията все повече започва да привлича вниманието на политическите лидери като основна демократична ценност. В резултат от това, Европейската комисия значително засили антикорупционните си мерки и отделя специално внимание на прозрачността на данните и бизнеса. Д-р Хипър отбеляза, че в рамките на ЕС амбицията за действия се увеличава и пример за това е миналогодишният доклад за върховенството на закона, който очертава борбата с корупцията като ключов стълб за защита на демокрацията в ЕС. Положените усилия от Съюза за борба с корупцията са видими и в увеличаващия се брой закони за борба с корупцията и прането на пари, за законосъобразни обществените поръчки, подобряване на защитата на лицата, подаващи сигнали за корупция, и за отнемането на активи, придобити от престъпна дейност. Друго сходна мярка е въвеждането на институцията на европейския прокурор с мандат да разследва и да привлича към отговорност в случаи на неправомерно управление на европейски средства.

Макар настоящата пандемия да изостря корупционния риск сред държавите членки, по думите на Сорин Йонита, „тази криза е и възможност“ да се инвестира в превенция на завладяването на държавата, засилване на антикорупционните мерки и иновативните мониторингови инструменти. За да бъдат използвани и трансформирани в ефективни политики възможностите, породени от пандемията, ЕК залага условието корупцията да бъде задължително адресирана в националните планове за възстановяване и устойчивост. В допълнение, съгласно новата многогодишна финансова рамка, ЕС разполага с механизъм, с който средствата от европейския бюджет могат да бъдат блокирани в случай на нарушения на принципите на правовата държава.

Рамона Стругариу отбеляза необходимостта от демократична „революция в обществото и в Съюза“ чрез силно осъзнаване на необходимостта от върховенство на закона и усилия за борба с корупцията. Тя отбеляза засилващите се призиви на обществеността, политиците и експертите за по-сериозни мерки в областта на противодействието на завладяването на държавата, като подчерта, че за европейските граждани върховенството на закона е най-фундаменталният елемент на демокрацията и европейските ценности: 96% от гражданите на ЕС смятат, че независимостта на съдебната власт е от решаващо значение; 94% - че съдебните решения трябва да се спазват, а 91 % признават необходимостта от съдебен контрол върху дейностите на публичните органи. Стругариу заяви, че „тъй като имаме доверието на гражданите, не бива да се колебаем да използваме и подобряваме инструментите, с които разполагаме“, за да се справим със завладяването на държавата и да запазим върховенството на закона. Тя изрази готовност да използва препоръките на SceMaps в работата на Европейския парламент в бъдеще.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.